NJII_3879 Fonetika

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Alena Kovářová (přednášející)
Garance
PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 G22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni interpretovat rozdíly mezi výslovností německých a českých vokálů a diftongů a charakterizovat příslušné výslovnostní chyby českých rodilých mluvčích. Nach dem Seminar sind die Studenten im Stande die Unterschiede in der Aussprache der deutschen und tschechischen Vokale und der Diphthonge zu erklären, sowie die entsprechenden Aussprachefehler von tschechischen Muttersprachlern zu charakterisieren.
Osnova
  • 1. Nácvik výslovnosti jednotlivých německých vokálů a diftongů, především fonémů, které se v češtině nevyskytují. 2. Vnímání zvukové výstavby slov v souvislosti s charakterem německého přízvuku. 3. Redukce hlásek a slabik v nepřízvučném postavení. 4. Práce se slovní zásobou a gramatikou z fonetického hlediska 5. Vedení a průběžné doplňování vlastního fonetického slovníku.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
    doporučená literatura
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Německá gramatika v tabulkách. 2. vyd. Brno: Nová škola ,Brno, 1999. 59 s. ISBN 80-85607-45-X. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých vokálů a diftongů. Specifikum výuky je vypracování vlastního fonetického slovníku. Aktivní domácí příprava.
Metody hodnocení
Kolokvium; přednes krátkého německého textu s důrazem na správnou výslovnost. Kolloquium; Vorlesen eines kurzen deutschen Textes mit dem Schwerpunkt korrekte deutsche Aussprache.
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti si připraví přednes krátkého německého textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.