NJII_77 Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Trna (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Vacková
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 K32
Předpoklady
Mit der Neuordnung des Studium in BA und MA Abschlüsse steigt auch die Zahl der geforderten Abschlussarbeiten. Dieses Seminar versteht sich als wirkliches Diplomseminar, d. h. Studierende, die eine literaturwissenschaftliche Abschlussarbeit schreiben, sollen mit Methoden, Vorgehensweisen und praktischen Techniken bei der Erstellung einer Arbeit vertraut gemacht werden. Im ersten Teil des Seminars werden literaturwissenschaftliche Methoden und Ansätze behandelt, im zweiten Teil eher praktische Fragestellungen. Daneben sollen im Entstehen begeriffene Arbeiten vorgestellt und diskutiert werden. Das Seminar ist grundsätzlich für alle Studierenden ab dem zweiten Studienjahr offen Vorrang haben aber Studenten, die bei Urválek oder Adam eine Arbeit schreiben.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Mit der Neuordnung des Studium in BA und MA Abschlüsse steigt auch die Zahl der geforderten Abschlussarbeiten. Dieses Seminar versteht sich als wirkliches Diplomseminar, d. h. Studierende, die eine literaturwissenschaftliche Abschlussarbeit schreiben, sollen mit Methoden, Vorgehensweisen und praktischen Techniken bei der Erstellung einer Arbeit vertraut gemacht werden. Im ersten Teil des Seminars werden literaturwissenschaftliche Methoden und Ansätze behandelt, im zweiten Teil eher praktische Fragestellungen. Daneben sollen im Entstehen begeriffene Arbeiten vorgestellt und diskutiert werden. Das Seminar ist grundsätzlich für alle Studierenden ab dem zweiten Studienjahr offen, Vorrang haben aber Studenten, die bei Urválek oder Wessely eine Arbeit schreiben. S tím, jak se nyní nově člení studium na bakalářskou a navazující magisterskou část, roste počet závěrečných prací, které jsou studenti nuceni vypracovávat. Tento seminář je skutečným seminářem k diplomovým pracím, pomáhá studentům, kteří – kupříkladu už po dvou letech studia – píšou závěrečné práce. Studenti by zde měli být seznámeni s „abecedou“ psaní vědeckých prací, zprostředkovány jim jsou metody, pracovní postupy, literárně vědné přístupy. V první části se procvičují jednotlivé metody a postupy, ve druhé části se studenti vzájemně seznamují se svými pracemi, diskutují o obtížích a možných postupech. Seminář je určen pro všechny studenty, zejména však pro ty, kteří píšou závěrečnou práci u dr. Wessely nebo dr. Urválka.
Osnova
  • Die erste Halfte des Programms dient dazu, die Teilnehmer uber das literaturwissenschaftliche "Analphabet" zu informieren. In der zweiten Halfte wird uber konkrete Schwierigkeiten, Probleme, Zielsetzungen etc. gesprochen.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Metody hodnocení
Aktive Teilnahme,kleinere Arbeitsaufträge, Vorstellung der eigenen Arbeit mit Thesenpapier Aktivní účast, kratší projekty, prezentace vlastní diplomové práce s handoutem.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2013, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/NJII_77