NJI_09 Sprachpraktische Übungen und Übersetzung II/1

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Yannick Manuel Baumann, M.A. (cvičící)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (cvičící)
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (cvičící)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (cvičící)
Erkan Osmanović, MA (cvičící)
doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jan Trna (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJI_09/01: Čt 18:00–19:40 G12, Čt 20:00–21:40 B2.22, J. Köck, Z. Mareček
NJI_09/02: Út 14:00–15:40 K33, Út 16:00–17:40 G12, Z. Mareček
Předpoklady
NJI_05 Sprachübungen und Realien I/2
Předpokládaná úroveň jazykových dovedností studenta po úspěšném absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky: C1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Verbesserung der Textkompetenz: Die Studierenden sollen lernen, verschiedene Textsorten zu erfassen und zu verfassen. Anhand dieser Texte werden auch implizit landeskundliche Inhalte vermittelt.
Bei den tschechischen Dozenten liegt der Schwerpunkt auf Besonderheiten der Grammatik sowie auf dem Übersetzen journalistischer und wissenschaftlicher Texte aus dem Tschechischen ins Deutsche.
Angestrebtes Sprachniveau: C1 (Úroveň jazykových dovedností studenta po úspěšném absolvování předmětu podle evropského referenčního rámce pro jazyky: C1).
Osnova
 • Behandelte Textsorten:
 • - Motivationsschreiben (für Auslandssemester oder Sommerkurs)
 • - Rezension
 • - mündliche und visuelle Präsentation
Literatura
  povinná literatura
 • Peter EISENBERG: Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1: Das Wort. Band 2: Der Satz. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler, 2013
 • HALL, Karin a Barbara SCHEINER. Übungsgrammatik DaF für Fortgeschrittene. 2. Aufl. Ismaning: Verlag für Deutsch, 1997. 336 s. ISBN 3-88532-642-6.
  doporučená literatura
 • Duden :Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Edited by Gerhard Augst - Günther Drosdowski. 4. völlig neu bearb. und er. Mannheim: Dudenverlag, 1984. 800 s. ISBN 3-411-20904-6.
 • BENEŠ, Eduard. Praktická mluvnice němčiny :přepracované a aktualizované vydání oblíbené mluvnice : nový německý pravopis. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 284 s. ISBN 80-7238-392-2.
Výukové metody
Jazyková cvičení u lektorů - rodilých mluvčích a českých vyučujících.
Metody hodnocení
Výuka je zakončena zápočtem. U lektorů je požadován referát na dané téma a se píše písemný test, u českých vyučujících se píše gramatický test.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/NJI_09