NOI_07 Norština konverzace II/1

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Bohumila Mia Fagertun Chocholoušová, M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Bratina (cvičící)
Mgr. et Mgr. Pavel Přibáň (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 G31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konverzace se zaměřuje na základní okruhy společenského a kulturního života v Norsku a ve Skandinávii.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování kursu schopni aktivní účasti v rozhovorech a diskusích v norštině na odpovídající jazykové úrovni.
Osnova
 • Rozšiřování slovní zásoby na základě konverzačních témat a okruhů zaměřených především na reálie Norska a Skandinávie.
 • 1. Ferie
 • 2. Fritidsaktiviteter
 • 3. Slektninger og familieliv
 • 4. Matlaging og andre tradisjoner
 • 5. Er du syk?
 • 6. Oslo (historie og samtid)
 • 7. Stockholm
 • 8. Kobenhavn
 • 9. Brno
 • 10. Om aa vaere gjest i Skandinavia
 • 11. Jul i Skandinavia
Literatura
 • Texty z novin - Aftenposten apod.
 • Ellingsen, E.-Mac Donald, K.: Paa vei.
Výukové metody
konverzace; kolektivní práce, diskuse ve třídě a individuální práce studentů.
Metody hodnocení
Výuka probíhá norsky
Zápočet bude udělen na základě aktivity ve cvičeních a ústního pohovoru
3 kredity
Vyučovací jazyk
Norština
Informace učitele
Tento předmět se zaměřuje na všestrannou komunikační připravenost Východiskem jsou následující okruhy zpracované formou referátů, projektů, samostatné práce v hodině apod.:
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2009, podzim 2013, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/NOI_07