NOI_0902 Propedeutika odborné práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Bohumila Mia Fagertun Chocholoušová, M.A. (přednášející)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Pavel Přibáň (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu Příprava k samostatnému zpracování odborných, seminárních a diplomových statí.
Výstupy z učení
Studenti budou umět samostatně pracovat na vyhledávání odborných publikací a vedení rešeršní práce, seznámí se základy metodologie a hlavními metodickými postupy ve zpracovávání literárních, kulturních a jazykových témat.
Osnova
 • Smysl a etika odborného psaní
 • vyhledávání odborných publikací
 • rešeršní práce
 • základy metodologie v humanitních vědách
 • hlavní metodické postupy
 • zpracovávání literárních, kulturních a jazykových témat v oboru norština
Literatura
 • SEDLÁK, Jiří. Jak studovat a jak zpracovat seminární, ročníkovou a diplomovou práci? (Obsaž.) : Úvod do práce s informacemi. 1. díl, Jak studovat a jak zpracovat seminární, ročníkovou a diplomovou práci? 2. díl, Jak informaticky vychovávat žáky na základních a střední. info
 • ZADRAŽILOVÁ, Iva. Jak napsat a obhájit kvalitní diplomovou práci. 2013. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Edited by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
seminární činnost, psaní, diskuse
Metody hodnocení
závěrečný text v norštině - příprava na diplomovou práci
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NOI_0902