OJ109 Fonetika a fonologie - seminář

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 J22
Předpoklady
První cyklus, seminář navazuje na kurzy obecné fonetiky (OJ103) a fonologie (OJ104), a proto je vhodné si ho zapsat až po jejich absolvování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Jiné omezení: Kdo neabsolvoval OJ103, může zkusit žádat o výjimku (platí pro studenty mimo obor obecná jazykověda)
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit obecné znalosti fonetiky a fonologie. Na jeho konci bude student schopen tyto znalosti aplikovat na konkrétní jazyky. Dovede analyzovat zvukovou stránku jazyků, a to jak z hlediska fonetického, tak fonologického. Porozumí a bude schopen aplikovat principy fonologické analýzy.
Osnova
 • Fonetika a fonologie, rozdíly a společné body
 • Fonetická klasifikace konsonantů v jazycích světa
 • Fonetická klasifikace vokálů v jazycích světa
 • Slabika a suprasegmentální zvukové prostředky v jazycích světa
 • Fonologická analýza, základní pojmy a principy
 • Fonologické problémy: neutralizace, defektivní distribuce, sandhi, mutace
 • Fonologická organizace promluv
Literatura
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 s. none. ISSN 1802-128X. URL info
 • KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty. 2., doplněné. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. 194 s. none. ISBN 978-80-7368-405-1. info
 • PALKOVÁ, Zdena. Fonetika a fonologie češtiny :s obecným úvodem do problematiky oboru. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 80-7066-843-1. info
 • DUBĚDA, Tomáš. Jazyky a jejich zvuky : univerzálie a typologie ve fonetice a fonologii. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 230 s. ISBN 8024610736. info
Výukové metody
seminář, diskuze, cvičení, analýzy, četba
Metody hodnocení
aktivní účast, domácí úkoly, samostatná četba, písemný test; k úspěšnému ukončení je nutné odevzdat všechny úkoly a získat nejméně 60 % v písemném testu
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk/files/fonetika/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/OJ109