OJ323 Keltové a jejich jazyky

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Vinšová (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OJ323/01: každou lichou středu 14:10–15:45 L34, L. Vinšová
OJ323/02: každou sudou středu 14:10–15:45 L34, L. Vinšová
Předpoklady
Dobrá znalost anglického jazyka (alespoň B2)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs podává přehled keltských jazyků v diachronní i synchronní perspektivě. Posluchači se seznámí se starými i moderními texty vybraných keltských jazyků (zvláštní důraz bude brán na velštinu). Součástí kurzu bude čtení textů i překlad.
Osnova
  • 1. Keltské jazyky v historickém a geografickém kontextu. Svědectví o keltských zemích a jazycích v různých historických období. 2. Brythonské jazyky- klasifikace, historie, ukázky. 3. Středověká velština- nejvýznamější památky velšského písemnictví, ukázky z Mabinogi a překlady. 4. Moderní velština- rozšíření a začlenění velštiny do moderní britské společnosti, ukázky. 5. Goidelské jazyky- klasifikace, historie, ukázky. Irština- nejvýznamější památky irského písemnictví, ukázky a překlady. 6. Skotská gaelština- ukázky, motivy ze skotské mytologie.
Literatura
  • BALL, Martin, J. a James FIFE. The Celtic Languages. London - New York: Routledge, 2002. 682 s. ISBN 041528080X. info
  • RUSSELL, Paul. An Introduction to the Celtic Languages. London: Longman Group United Kingdom, 1995. ISBN 058210081X. info
  • DRDA, Petr. Keltové a Čechy. Edited by Alena Rybová. 2., rozš. vyd., v Academii. Praha: Academia, 1998. 196 s. ISBN 8020006583. info
  • STAUDTE-LAUBER, Annalena. Keltové. Praha: Pragma, 1996. 83 s. ISBN 8072050702. info
  • ELLIS, Peter Berresford. Keltové :první tisíciletí keltských dějin : 1000 př. Kr. - 51 po Kr. Translated by Richard Podaný. Vyd. 1. Praha: Brána, 1996. 235 s., ob. ISBN 80-85946-46-7. info
  • YEATS, W. B. Keltský soumrak. Edited by Alena Čadrnová, Translated by Andrea Poláčková - Tomáš Grünfel. V čes. jaz. vyd. 1. Brno: Zvláštní vydání--, 1996. 137 s. ISBN 80-85436-50-7. info
  • MAUDUIT, J. A. Keltové [Mauduit, 1979]. Praha: Panorama, 1979. info
Výukové metody
Vyučující uvede své posluchače do problematiky klasifikace a srovnávací gramatiky keltských jazyků. Součástí kurzu bude čtení a interpretace textů v keltských jazycích a v jazyce anglickém.
Metody hodnocení
Výstupem kursu je písemný test, jehož součástí bude samostatná práce s vybranými texty. Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba splnit 70% docházku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2010.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/OJ323

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 17:54, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému