OJ408 Srovnávací mytologie

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ondřej Pivoda (přednášející)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška si klade za cíl seznámit posluchače s hlavními mytologickými tradicemi Indoevropanů. Předmětem zájmu bude jak srovnávací analýza syžetů, tak etymologické rozbory mytologických vlastních jmen. Teoretickými východisky budou stěžejní práce J. Puhvela, G. Dumézila a M. Eliadeho. Posluchači by měli získat orientaci v jednotlivých indoevropských mytologických tradicích. Současně by se měli naučit používat komparativní metodu při práci s paralelními texty.
Osnova
  • Základem přednášky je přehled mytologických tradic v jednotlivých indoevropských větvích: 1. indická; 2. íránská; 3. anatolská; 4. řecká; 5. římská; 6. keltská; 7. germénská; 8. baltská; 9. slovanská.
Literatura
  • DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos. Translated by Kristina Simon. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2005. 471 s. ISBN 807298117X. info
  • DUMÉZIL, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 263 s. ISBN 80-86005-25-9. info
  • PUHVEL, Jaan. Srovnávací mythologie. Praha: Lidové noviny, 1997. 395 s. ISBN 80-7106-177-8. info
  • DUMÉZIL, Georges. Heur et Malheur du guerrier : aspects mythiques de la fonction guerriere chez les Indo-Européens. 2. éd., remaniée. Paris: Flammarion, 1985. 236 s. ISBN 2-08-211158-X. info
Výukové metody
Textová analýza základních textů v nejvýznamnějších indoevropských tradicích.
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se z 5 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/OJ408

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 13:17, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému