OJ597 Sémantika znakových jazyků

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 C32
Předpoklady
schopnost pracovat s materiály v angličtině, absolvovaný alespoň úvodní formálně lingvistický kurz (ideálně OJ102 Úvod do syntaxe, OJD07 Teorie syntaxe, OJD12 Formální sémantika, OJ313 Formální sémantika I nebo OJ434 Logika a přirozený jazyk)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se skládá z analýz dílčích jevů v českém znakovém jazyce z pohledu formální lingvistiky, především sémantiky: reduplikace, kvantifikace, distributivita, anafora.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat určitou morfologickou a syntaktickou strukturu ve znakovém jazyce aparátem formální lingvistiky.
Osnova
 • 1. Plurálová reduplikace v mluvených jazycích (Balusu, R. (2006). Distributive reduplication in Telugu. In Proceedings of NELS,Vol. 36, No. 1, p. 39.)
 • 2. Experimentální metody v sémantice: Truth judgement task (Cable, S. (2013). Distributive Numerals and Distance Distributivity in Tlingit (and Beyond). Lingbuzz, dostupné na http://ling.auf.net/lingbuzz/repo/semanticsArchive/article/001303)
 • 3. Distributivní reduplikace ve znakových jazycích (Kimmelman, V. (2015). Quantifiers in RSL: distributivity and compositionality. In P. Arkadiev, I. Kapitonov, Y. Lander, E. Rakhilina, & S. Tatevosov (Eds.), Donum semanticum: Opera linguistica et logica in honorem Barbarae Partee a discipulis amicisque Rossicis oblata (pp. 121-134). Moscow: LRC Publishers. Dostupné na https://dare.uva.nl/search?identifier=3ac47dfc-d925-4d8b-9151-c7bb1f2d04af)
 • 4. Ikonická sémantika pro znakové jazyky (Schlenker, P. (2015). Visible Meaning: Sign Language and the Foundations of Semantics. Lingbuzz. Dostupné na http://ling.auf.net/lingbuzz/002447).
 • 5. Pluralizace ve znakových jazycích (Steinbach, M. Plurality (2012). Sign Language: An International Handbook. Edited by Roland Pfau - Markus Steinbach - Bencie Woll. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • 6. Plurálová reduplikace ve znakových jazycích (Schlenker, P. a J- Lamberton (2017). Iconic Plurality. Linbuzz. Dostupné na https://ling.auf.net/lingbuzz/003306).
 • 7. Distributivní reduplikace v českém znakovém jazyce (literatura bude upřesněna).
Literatura
  povinná literatura
 • Sign language : an international handbook. Edited by Roland Pfau - Markus Steinbach - Bencie Woll. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012. xii, 1126. ISBN 9783110204216. info
  doporučená literatura
 • KOENEMAN, Olaf a Hedzer Hugo ZEIJLSTRA. Introducing syntax. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. x, 301. ISBN 9781107096745. info
 • The Oxford handbook of linguistic analysis. Edited by Bernd Heine - Heiko Narrog. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxxi, 1180. ISBN 9780199677078. info
 • FÁBREGAS, Antonio a Sergio SCALISE. Morphology : from data to theories. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. xii, 209. ISBN 9780748643141. info
 • SANDLER, Wendy a Diane C. LILLO-MARTIN. Sign language and linguistic universals. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xx, 547. ISBN 9780521483957. info
Výukové metody
Výuka kombinuje přednášky a semináře. Studenti dostávají zadanou četbu z hodiny na hodinu, s jejímž zvládnutím výklad počítá.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Zároveň je zohledňována aktivita v hodině (tj. zvládání průběžně zadávané četby a schopnost se o ní na hodině bavit).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/OJ597