OJ597 Semantics of sign languages

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.
Supplier department: Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Timetable
Tue 14:00–15:40 C32
Prerequisites (in Czech)
schopnost pracovat s materiály v angličtině, absolvovaný alespoň úvodní formálně lingvistický kurz (ideálně OJ102 Úvod do syntaxe, OJD07 Teorie syntaxe, OJD12 Formální sémantika, OJ313 Formální sémantika I nebo OJ434 Logika a přirozený jazyk)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Fields of study the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz se skládá z analýz dílčích jevů v českém znakovém jazyce z pohledu formální lingvistiky, především sémantiky: reduplikace, kvantifikace, distributivita, anafora.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat určitou morfologickou a syntaktickou strukturu ve znakovém jazyce aparátem formální lingvistiky.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Plurálová reduplikace v mluvených jazycích (Balusu, R. (2006). Distributive reduplication in Telugu. In Proceedings of NELS,Vol. 36, No. 1, p. 39.)
 • 2. Experimentální metody v sémantice: Truth judgement task (Cable, S. (2013). Distributive Numerals and Distance Distributivity in Tlingit (and Beyond). Lingbuzz, dostupné na http://ling.auf.net/lingbuzz/repo/semanticsArchive/article/001303)
 • 3. Distributivní reduplikace ve znakových jazycích (Kimmelman, V. (2015). Quantifiers in RSL: distributivity and compositionality. In P. Arkadiev, I. Kapitonov, Y. Lander, E. Rakhilina, & S. Tatevosov (Eds.), Donum semanticum: Opera linguistica et logica in honorem Barbarae Partee a discipulis amicisque Rossicis oblata (pp. 121-134). Moscow: LRC Publishers. Dostupné na https://dare.uva.nl/search?identifier=3ac47dfc-d925-4d8b-9151-c7bb1f2d04af)
 • 4. Ikonická sémantika pro znakové jazyky (Schlenker, P. (2015). Visible Meaning: Sign Language and the Foundations of Semantics. Lingbuzz. Dostupné na http://ling.auf.net/lingbuzz/002447).
 • 5. Pluralizace ve znakových jazycích (Steinbach, M. Plurality (2012). Sign Language: An International Handbook. Edited by Roland Pfau - Markus Steinbach - Bencie Woll. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • 6. Plurálová reduplikace ve znakových jazycích (Schlenker, P. a J- Lamberton (2017). Iconic Plurality. Linbuzz. Dostupné na https://ling.auf.net/lingbuzz/003306).
 • 7. Distributivní reduplikace v českém znakovém jazyce (literatura bude upřesněna).
Literature
  required literature
 • Sign language : an international handbook. Edited by Roland Pfau - Markus Steinbach - Bencie Woll. Berlin: De Gruyter Mouton, 2012. xii, 1126. ISBN 9783110204216. info
  recommended literature
 • KOENEMAN, Olaf and Hedzer Hugo ZEIJLSTRA. Introducing syntax. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. x, 301. ISBN 9781107096745. info
 • The Oxford handbook of linguistic analysis. Edited by Bernd Heine - Heiko Narrog. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. xxxi, 1180. ISBN 9780199677078. info
 • FÁBREGAS, Antonio and Sergio SCALISE. Morphology : from data to theories. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. xii, 209. ISBN 9780748643141. info
 • SANDLER, Wendy and Diane C. LILLO-MARTIN. Sign language and linguistic universals. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xx, 547. ISBN 9780521483957. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka kombinuje přednášky a semináře. Studenti dostávají zadanou četbu z hodiny na hodinu, s jejímž zvládnutím výklad počítá.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Zároveň je zohledňována aktivita v hodině (tj. zvládání průběžně zadávané četby a schopnost se o ní na hodině bavit).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/OJ597