EN

FF:PB12JA15 Filozofie I - Informace o předmětu

PB12JA15 Filozofie I

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jiří Svoboda, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je prostřednictvím dějin filozofie představit podstatu a proměnu filozofického tázání.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student schopen: - vysvětlit povahu filozofického tázaní a jeho vztah k jiným přístupům ke světu (věda, umění, náboženství); - vymezit základní pojmy a problémy hlavních filozofických disciplín (ontologie, epistemologie, etika); - určit hlavní představitele a směry západní filozofické tradice od antiky po počátek novověku.
Osnova
 • Vznik filozofie a podstata filozofického tázání
 • Pojmy a problémy hlavních filozofických disciplín
 • Filozofie v antice a helénismu
 • Filozofie ve středověku a renesanci
 • Reforma vědění na počátku novověku
Literatura
  povinná literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. info
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 s. ISBN 9788073631925. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 4. vyd. Praha: Paseka, 2002. 374 s. ISBN 807185171X. info
  doporučená literatura
 • FLOSS, Pavel. Proměny vědění. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1987. 380 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test (jeden průběžný, jeden závěrečný).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PB12JA15