PG11A18 Vývojová psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 C33
Předpoklady
PG11A13 Obecná psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Předmět není určen pro studenty I. ročníku.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základní terminologii, která se vztahuje k předmětu vývojová psychologie, orientace v hlavních teoriích vývoje psychiky. Studenti dokáží charakterizovat jednotlivá stádia ontogeneze lidské psychiky, dokáží aplikovat získané poznatky v pedagogické praxi.
Osnova
 • Předmět ontogenetické psychologie, charakteristika vývoje, růstu, zrání a učení. Determinanty vývoje a obecné zákonitosti vývoje lidské psychiky. Metody zkoumání lidské psychiky - dětská psychologická diagnostika
 • . Vybrané teorie osobnostního vývoje (Erikson, Freud, Kohlberg, Piaget, Vygotskij apod.)
 • . Prenatální období vývoje, prenatální a perinatální rizika.
 • . Rané dětství: Kojenecké období
 • . Školní dětství: dítě mladšího školního věku, prepuberta a pubescence.
 • . Klasifikace dětské hry, význam hry.
 • . Vybrané poruchy psychického vývoje.
 • . Charakteristika období adolescence.
 • . Mladší, střední a pozdní dospělost - charakteritika jednotlivých fází.
 • . Období stárnutí a stáří.
Literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 368 stran. ISBN 9788024712840. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd., v Portá. Praha: Portál, 2004. 390 s. ISBN 8071788295. info
 • Vývojová psychologie :dětství, dospělost, stáří. Edited by Marie Vágnerová. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Požadavky na zkoušku: písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PG11A18