PGK51B102 Didactics of adult education

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Students will achieve knowledge of basements of andragogy and of principles of adults learning generally. They will understand specifics of using teaching methods in the process of adult education. Factors influencing effectiveness of learning process will be discussed and also methods and forms of adult learning. Special attention will be focused on the personality and techniques of lecturers work.
Syllabus
 • 1. Didactics of adult education – disciplinary framework, characteristics.
 • 2. Adult education today and its context.
 • 3. Didactics of adult education, effectivity of methods and forms in adult education.
 • 4. Open and distance education and their specifics.
 • 5. Learning styles of adults, motivation and barriers. Individual learner approach.
 • 6. Transfer to life and work situations. Reflexive practice.
 • 7. Development of a course, module, lesson. Structure, objectives, processes.
 • 8. Learner's impact on adult education content and processes (training needs analysis, expectations, evaluation etc.).
 • 9. In-company training systems.
Literature
  required literature
 • Jarvis, Peter. Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice. Routledge Falmer, London, 2004. ISBN 0-415-31493-3.
 • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3. info
 • BELCOURT, Monica and Phillip Charles WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 243 s. ISBN 8071694592. info
  recommended literature
 • PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 8020009507. info
 • ROGERS, Jennifer. Adults learning. 4th ed. Buckingham: Open University Press, 2001. 225 s. ISBN 0-335-20677-8. info
 • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
 • JAROŠOVÁ, Eva. Trénink sociálních a manažerských dovedností :metodický průvodce. Praha: Management Press, 2001. 221 s. ISBN 80-7261-048-1. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management : vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 328 s. ISBN 8072032585. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 200 s. ISBN 80-85963-93-0. info
 • SILBERMAN, Mel and Karen LAWSONOVÁ. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN 80-7178-124-X. info
 • LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání : expert, inženýr, prorok, komunikátor. Edited by Jiří Vymazal. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 157 s. ISBN 8071841684. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • Vzdělávání a rozvoj manažerů. Edited by Joseph Prokopenko - Milan Kubr, Translated by Stanislav Jurnečka - St. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 631 s. ISBN 8071692506. info
Teaching methods
Lectures, seminars, discussions.
Assessment methods
Final group project.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PGK51B102