PGVCHJ3 Diagnostika v práci vých. poradce

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 4. 8:30–11:35 B2.44, Pá 26. 4. 8:30–11:35 B2.44, 12:30–15:30 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se budou orientovat v diagnostických metodách, seznámí se s procesem a etikou diagnostického procesu.
Osnova
  • Pojem diagnostika. Diagnostika pro výchovné poradce. Etika v diagnostice. Diagnostický proces. Diagnostické metody: pozorování, rozhovor, anamnéza, projektivní techniky, dotazníky. Interpretace dat. Psaní zpráv.
Literatura
  • Pedagogicko psychologická diagnostika žáka (Variant.) : Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. info
  • MAREŠ, Jan. Pedagogicko-psychologická diagnostika jako zadní dvorek psychologické diagnostiky? Testforum, 2013, roč. 2, č. 2013, s. 3-12. ISSN 1805-9147. URL info
  • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993. 121 s. ISBN 80-85467-06-2. info
  • HRABAL, Vladimír. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 198 s. ISBN 8004221491. info
Výukové metody
přednáška, diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PGVCHJ3