PH0001 Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klementová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PH0001/01: Út 18:00–19:40 D22, J. Petrželka
PH0001/02: Po 18:00–19:40 D22, Z. Jastrzembská
PH0001/03: Pá 8:00–9:40 D22, J. Mácha
PH0001/04: Čt 12:00–13:40 B2.13, D. Špelda
PH0001/05: Po 16:00–17:40 N41, Z. Jastrzembská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 750 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 733/750, pouze zareg.: 8/750
Mateřské obory
předmět má 349 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl kurzu: Objasnit studentům systém západního filozofického myšlení.
Výstupy z učení
Po absolvování student zná základní filozofické pojmy a problémy, je schopen vysvětlit evropskou kulturní a myšlenkovou tradici v kontextu filozofického myšlení.
Osnova
 • 1. Základní problémy filozofie, předmět filozofie, základní filozofické disciplíny.
 • 2. Ontologie
 • 3. Epistemologie
 • 4. Filozofie jazyka
 • 5. Filozofie vědy
 • 6. Etika
Literatura
  povinná literatura
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 stran. ISBN 9788073631925. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 4. vyd. Praha: Paseka, 2002. 374 s. ISBN 807185171X. info
  doporučená literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • BOCHEŃSKI, Józef Maria. Cesta k filozofickému myšlení. Vyd. 3., v Academii 1. Praha: Academia, 2001. 93 s. ISBN 8020008535. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 5-10 otevřených otázek zaměřených na témata probraná na přednáškách.
Informace učitele
Při vyřizování žádostí o výjimku/souhlas se zápisem PH0001 dostanou přednost studenti vyšších ročníků a studenti, kteří mají podle studijního řádu povinnost předmět opakovat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
platí pro obory,které nejsou v~kombinaci s~filozofií.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PH0001