PH0013 Teoreticko-praktická příprava filosofického divadla

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Stránský, Ph.D. (přednášející)
Bc. Petr Kopáček (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–20:45 A11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PH0013/01: St 17:30–20:45 A11, J. Petrželka, M. Stránský
Předpoklady
SOUHLAS
Aktivní účast při přípravě divadelních představení Kočovné filosofické divadelní společnosti.
Divadelní činnost vyžaduje součinnost a spolupráci mnoha účastníků, od zájemců o kurz se proto automaticky předpokládá zodpovědný přístup a spohlehlivost. Registrací kurzu tedy vyjadřujete ochotu
 • jednak dostavit se na úvodní plánovací hodinu...
 • ... a jednak zodpovědně plnit úkoly, které budou pro daný semestr naplánovány.
 • Neméně důležitým předpokladem pak je zájem o filosofické i jiné teoretické problémy spjaté s připravovaným představením, protože hlavním cílem Kočovné filosofické divadelní společnosti je kompetentní dramatický výklad vybraných filosofických (příp. i jiných odborných) motivů pro odborníky i širší publikum (viz http://www.phil.muni.cz/fil/divadlo/cile.php).
  Zápis do kurzu je podmíněn souhlasem, který bude udělován na základě Vaší účasti na úvodním setkání v semestru.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
  Mateřské obory
  předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
  Cíle předmětu
  Cílem kurzu je připravovat dramatické - ale přitom odborně kompetentní - představení vybraných filosofických (a jiných souvisejících) motivů širšímu publiku.
  Přípravou se rozumí rozpracování velmi širokého pole organických součástí filosofického divadelního představení, k nimž patří:
 • Navrhování potenciálních námětů příštích filosofických divadelních her.
 • Detailnější analýza filosofického (a jiného souvisejícího) obsahu nejbližšího představení.
 • Teoretické uchopení dramatických postupů (režijních, hereckých...) při zpracování nejbližšího představení.
 • Případně opakování a reprízování předešlého představení.
 • Osnova
  • 1. Plánování aktivit na semestr.
  • 2. Navrhování námětů na příští filosofická divadelní představení.
  • 3. Plnění plánu.
  • 4. Plnění plánu
  • 5. A pokračování v plnění plánu, dokud ten nebude splněn.
  Literatura
   povinná literatura
  • The Internet Encyclopedia of Philosophy ISSN 2161-0002. http://www.iep.utm.edu/.
  • The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Principal Editor: Edward N. Zalta.URL: https://plato.stanford.edu/
   doporučená literatura
  • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. V Praze: Akademie múzických umění, 2009. 265 s. ISBN 9788073311483. info
  • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění, 2001. 273 s. ISBN 8085883937. info
  • SRBA, Bořivoj. Umění režie : k tvůrčí metodě režiséra Miloše Hynšta : tři teatrologické studie. 1. vydání. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 1996. 351 stran. ISBN 8085429233. info
  • ČERNÝ, František. Otázky divadelní režie. Praha: Melantrich, 1988. info
  • KOUŘIL, Miroslav. Teorie scénických umění. IV, Program inscenace - režie - herecké umění - scénická poetika. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 208 s. : i. info
  • Problémy činoherní režie : [výběr článků ze zahraničních časopisů]. Edited by Miroslav Křovák. Praha: Divadelní ústav, 1972. 84 s. info
  • LANGER, Stanislav. Kapitoly o režii : pokus o nástin moderní režie. [Praha]: Expeduje V. Šeba, 1920. 48 s. info
  Výukové metody
  Účast na hodinách a plnění stanoveného plánu.
  Metody hodnocení
  Podmínkou získání kreditů bude zodpovědná a pravidelná účast na přípravě dalšího představení divadelního souboru Katedry filosofie a písemné zpracování dílčího motivu z vybraného okruhu v cílech předmětu.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  http://www.phil.muni.cz/fil/divadlo/
  Další komentáře
  Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/PH0013