PH0190 Platón bez idejí

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:30–14:05 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen:
podat ucelenější přehled Platónova myšlení a díla;
interpretovat vybrané Platónovy dialogy;
osvětlit Platónův dějinný přínos ke čtyřem probíraným tématům (viz osnova).
Osnova
 • 1. Platón o uspořádání kosmu.
 • A. Kosmos v kontextu Platónova díla
 • B. Látková struktura světa
 • a. Čtyři elementy
 • b. Geometrické založení elementů
 • c. Pátý element?
 • C. Kosmologická struktura
 • D. Uspořádání a účelnost.
 • a. Požadavek teleologického výkladu
 • b. Teleologický výklad kosmu
 • c. Účelnost a nutnost
 • E. Platónův kosmos v kontextu dějin kosmologie
 • 2. Platón o duši
 • A. Duše v Platónově myšlení
 • B. Duše v kosmologii a ve fyzice
 • a. Duše a kosmos
 • b. Duše a pohyb
 • C. Duše v etice a politické filosofii
 • a. Duše a člověk
 • b. Duše a obec
 • D. Nesmrtelná duše
 • E. Platónův koncept duše v historickém kontextu
 • 3. Platón o společnosti a státu
 • A. Platón a politika
 • B. Obec filosofů
 • C. Obec zákonů
 • D. Platónovy obce v kontextu dějin myšlení
 • 4. Platón o umění.
 • A. Umění v Platónově díle
 • B. Umění a polis
 • a. Umění jako zlo pro polis
 • b. Umění jako dobro pro polis
 • C. Umění jako mania
 • D. Platón umělec
 • E. Platónův výklad o umění v kontextu dějin myšlení
Literatura
  povinná literatura
 • PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6260-3. url info
  doporučená literatura
 • PLATÓN. Timaios ;Kritias. 3. opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2008. 127 s. ISBN 80-86005-07-0. info
 • PLATÓN. Ústava. Translated by František Novotný. 4., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2005. 427 s. ISBN 8072981420. info
 • PLATÓN. Zákony. Translated by František Novotný. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 383 s. ISBN 80-86005-31-3. info
 • PLATÓN. Faidón. Translated by František Novotný. 6., opr. vyd. Praha: Oikoymenh, 2005. 107 s. ISBN 8072981587. info
 • PLATÓN. Faidros. 4. opr. vyd. Praha: ISE, 1993. 85 s. ISBN 80-85241-33-1. info
 • PLATÓN. Epinomis ;Minós ; Kleitofón ; Pseudoplatonika ; Epigramy. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 239 s. ISBN 80-86005-42-9. info
 • PLATÓN. Hippias Větší ;Hippias Menší ; Ión ; Menexenos. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 142 s. ISBN 80-86005-03-8. info
 • PLATÓN. Filébos. 3. opr. vyd. Praha: ISE, 1994. 100 s. ISBN 80-85241-35-8. info
 • PLATÓN. Politikos. Čtvrté opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2005. 95 stran. ISBN 8072981595. info
 • Plato :complete works. Edited by John M. Cooper. Indianopolis: Hackett publishing company, 1997. xxx, 1808. ISBN 0-87220-349-2. info
 • Plato's Laws : a critical guide. Edited by Christopher Bobonich. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. viii, 245. ISBN 9780521884631. info
 • PLATÓN. Theagés ; Charmidés ; Lachés ; Lysis ; Euthydémos ; Prótagoras ; Gorgias ; Menón ; Hippias Větší ; Hippias Menší ; Ión ; Menexenos. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 540 s. ISBN 8072980661. info
 • PLATÓN. Plato's Timaeus. Edited by Peter Kalkavage. Newburyport, MA: Focus, 2001. x, 163. ISBN 9781585100071. info
 • PLATÓN. Parmenidés ; Filébos ; Symposion ; Faidros ; Alkibiadés I, II ; Hipparchos ; Milovníci. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 430 s. ISBN 8072980637. info
 • PLATÓN. Euthyfrón ; Obrana Sókratova ; Kritón ; Faidón ; Kratylos ; Theaitétos ; Sofistés ; Politikos. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 558 s. ISBN 8072980629. info
 • PLATÓN. Minós ; Zákony ; Epinomis ; Listy ; Výměry ; O spravedlivu ; O zdatnosti ; Démodokos ; Sisyfos ; Eryxias ; Axiochos ; Ledňáček ; Epigramy. Translated by František Novotný. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 685 s. ISBN 8072980688. info
 • Platónova Ústava a Zákony :sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4.-5.dubna 1997. Edited by Aleš Havlíček, Translated by Štěpán Blahůšek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1999. 203 s. ISBN 80-86005-88-7. info
 • HAVLÍČEK, Aleš a Filip KARFÍK. Plato's Phaedo :Proceedings of the Second symposium Platonicum Pragense. Prague: Oikoymenh, 2001. 474 s. ISBN 80-7298-031-9. info
 • The Blackwell guide to Plato's Republic. Edited by Gerasimos Xenophon Santas. 1st pub. Malden: Blackwell, 2006. ix, 292. ISBN 9781405115643. info
 • Plato's Timaeus as cultural icon. Edited by Gretchen J. Reydams-Schils. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2003. xiv, 334. ISBN 0268038724. info
 • One book, the whole universe : Plato's Timaeus today. Edited by Richard D. Mohr - Barbara M. Sattler. Las Vegas: Parmenides, 2010. 406 s. ISBN 9781930972322. info
 • ŠPINKA, Štěpán. Duše a řeč. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2009. 279 s. ISBN 9788072983902. info
 • THEIN, Karel. Myšlení v nás : tři platónské studie. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2010. 362 s. ISBN 9788070073292. info
Výukové metody
Přednášky, on-line studijní materiály, on-line testy.
Metody hodnocení
Ústní kolokvium, jehož náplní bude rozprava o jednom ze čtyř témat kurzu. Téma si zvolíte sami. Pro své potřeby si k němu vypracujete písemnou přípravu ze studijního materiálu a podrobněji z jednoho z Platónových dialogů, k tématu relevantních (příp. i ze sekundární literatury). O tuto přípravu se budete u kolokvia opírat.
Před kolokviem musíte absolvovat ve stejnojmenném kurzu v ELFu (heslo non_ideje) test k danému tématu, jehož výsledek Vám naznačí, jak jste na kolokvium připraveni.

ECTS: ústní zkouška
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=1081099
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: jednou za tři roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2019.