EN

FF:PH1206 Etika I - Informace o předmětu

PH1206 Etika I

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 T103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům základní problémy normativní etiky, seznámit je s klíčovými autory, otázkami a argumenty, které se týkají povahy morálních norem a hodnot.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- popsat základní teorie normativní etiky;
- definovat klíčové pojmy v této oblasti;
- rekonstruovat základní argumenty;
- zdůvodnit své vlastní morální soudy.
Osnova
 • Normativní etika, aplikovaná etika a metaetika
 • Teorie hodnot
 • Konsekvencialismus
 • Utilitarismus a preferenční utilitarismus
 • Hedonismus a egoismus
 • Deontologie - absolutní a umírněná
 • Teorie společenské smlouvy
 • Teorie přirozených práv
 • Etika ctnosti
Literatura
 • Povinná literatura je součástí e-learningové podpory tohoto kurzu.
 • Metaethics, normative ethics, and applied ethics : historical and contemporary readings. Edited by James Fieser. Australia: Wadsworth/Thomson Learning, 2000. xi, 532. ISBN 0534573843. info
 • A companion to ethics. Edited by Peter Singer. Oxford: Blackwell Publishers, 1993. xxii, 565. ISBN 0-631-16211-9. info
Výukové metody
Seminární cvičení, seminární diskuse, doprovodný e-learning.
Metody hodnocení
Umožněna 1 absence za semestr. Při překročení nebude udělen zápočet. Závěrečný písemný test, otevřené otázky, minimum 60 procent.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=454
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PH1206