PH2111 Metodologie vědy

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 A11
Předpoklady
Znalost dějin filozofie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019 včetně, popřípadě pro studenty, kteří absolvovali v bakalářském studiu předmět PH1108 Dějiny české filozofie.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou mít na konci kursu přehled o názorech na vědu od antiky po 20. st. V oblasti 20. st. se budou orientovat zejména v názorech na vědu v tzv. historické škole filozofie vědy a kriticky je zhodnotit.
Osnova
 • 1. Vznik filozofie vědy, definice vědy - novopozitivismus, Popper
 • 2. Kuhn, Feyerabend, historická škola
 • 3. Dějiny vědy jako filozofický problém
 • 4. Pojetí vědy v antice
 • 5. Pojetí vědy ve středověku
 • 6. Věda v renesanci
 • 7. Novověké pojetí vědy: Descartes, Newton
 • 8. Věda v 18. století
 • 9. Věda v 19. století
 • 10. Věda ve 20. století
Literatura
  povinná literatura
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofické a metodologické problémy vědy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 140 s. ISBN 8021014709. info
  doporučená literatura
 • Feyerabend, Paul K.: Rozprava proti metodě. Praha 2002. ss. 27-78
 • Floss, P.: Proměny vědění. Praha 1977
 • Fajkus, B.: Současná filozofie a metodologie vědy. Praha 1997
 • POPPER, Karl Raimund. Bída historicismu. 1. vyd. Praha: ISE, 1994. 130 s. ISBN 80-85241-75-7. info
 • KUHN, Thomas S. Štruktúra vedeckých revolúcií : The structure of scientific revolutions (Orig.). Translated by Ĺubica Valentová. 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1982. 285 s. info
Výukové metody
Přednášky doplněné referáty studentů o literatuře k vybraným problémům tématu.
Metody hodnocení
1) Vystoupení na semináři, 2) protokol, 3) písemný test skládající se z 3 - 5 otevřených otázek zaměřených na témata probraná na přednáškách a seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PH2111