PHDDS5 Doktorský seminář V

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1 x za měsíc. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (přednášející)
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Doktorandské semináře se konají 1x měsíčně v průběhu podzimního a jarního semestru. Obsahový plán seminářů vychází z aktualizovaných ročních studijních plánů doktorandů.
Osnova
  • Semináře jsou důsledně veřejné, přístupné posluchačům denního studia a rovněž odborné a širší veřejnosti. Jejich hlavní náplní jsou přednášky doktorandů (1 - 2 ročně), případně dílčí prezentace výsledků jejich samostatné tvůrčí vědecké práce. Nedílnou součást seminářů představuje řízená diskuse k předneseným přednáškám a referátům. V rámci seminářů doktorandi průběžně zveřejňují dílčí poznatky, aktuality, nová zjištění a metodologické přístupy v oboru, a rovněž poznatky ze zahraničních stáží a pobytů. Doplňkem seminářů jsou přednášky jednotlivých školitelů nebo přizvaných významných hostů.
Literatura
  • není vyžadována
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast v semináři.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: 1x za měsíc.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.