EN

FF:PHDDS6 Doktorský seminář VI - Informace o předmětu

PHDDS6 Doktorský seminář VI

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1 x za měsíc. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 12:00–13:40 B2.21, Pá 29. 3. 12:00–13:40 B2.21, Pá 26. 4. 12:00–13:40 B2.21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou tři. Zaprvé, instruovat doktorské studenty a rozvíjet jejich odborné, zejména metodologické dovednosti. Zadruhé, předat jim konkrétní dovednosti a postupy, které uplatní ve své vědecké praxi. Zatřetí, rozšířit jejich intelektuální zázemí tak, aby se během studia nekoncentrovali pouze a výlučně na své téma.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- posoudit a zhodnotit badatelské výstupy kolegů
- prezentovat výsledky vlastního bádání
- formulovat srozumitelně cíle a metody svého výzkumu
- vytvořit grantovou žádost
Osnova
  • prezentování
  • recenze
  • abstrakt
  • odborné posudky
  • doktorské teze
  • grantový projekt
Literatura
  • není vyžadována
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
Výukové metody
semináře, úkoly, workshopy
Metody hodnocení
účast na seminářích
účast na přednáškách brněnské Jednoty filozofické
vypracování domácích zadání
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/PHDDS6