PHK1101 Úvod do studia filozofie

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
celkem 6 hod. konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními filozofickými pojmy a hlavními trendy evropské filozofické racionality, strukturou filozofických disciplín, vztahem filozofie k mytologii, náboženství, vědě.
Osnova
 • 1. Cíl filosofie (odpovědět na filosofické otázky / zbavit se filosofických otázek)
 • 2. Historický vs. systematický přístup ke studiu filosofie
 • 3. Hlavní filosofické problémy
 • 4. Filosofické metody: dialektika, kontemplace, pojmová analýza, argumentace, experimentální filosofie
 • 5. Filosofická terminologie (hermeneutický problém, dialektika pojmu, dynamika filosofických pojmů, filosofie jako kritika jazyka)
 • 6. Filosofie jako humanitní disciplína, filosofie jako věda, jako poezie a jako teologie (příbuzné disciplíny/sousedé)
 • 7. Prameny (primární a sekundární texty, encyklopedie, časopisy, blogy, jak přistupovat k filosofickému textu)
 • 8. Cíl, smysl, důvod studia filosofie (proč tady jsme, co si máte ze studia filosofie odnést, co musíme znát a co musíme umět použít, možnosti uplatnění)
 • 9. Studium filosofie na FF MU (akademická filosofie, dějiny Katedry filosofie, aktuální dění, spolky, divadlo, Jednota, časopisy)
 • 10. Role filosofie a filosofů ve společnosti (filosofie jako propedeutika k vládnutí (Platón), filosofie jako sociální kritika (Marx), filosofie jako metoda osobního zdokonalení (Nietzsche), kritické myšlení/argumentace, filosofie jako terapie (Wittgenstein))
Literatura
 • BLECHA, Ivan. Filosofie :(základní problémy). 2. opr. a rozš. vyd. Olomouc: FIN, 1996. 271 s. ISBN 80-7182-032-6. info
 • Betrand Russell, Problémy filosofie, Čin, [1912] 1927, kap. 15 „Hodnota filosofie“.
 • PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 stran. ISBN 9788073631925. info
 • TVRDÝ, Josef. Úvod do filosofie. Vyd. 1. v Brně: Komenium, 1947. 197 s. info
Výukové metody
Přednáška, seminární diskuse.
Metody hodnocení
1. odevzdání písemné úvahy na zadané téma Proč jsem se rozhodla/rozhodnul studovat filosofii v rozsahu 1800 znaků do 30. 10.
2. odevzdání konspektů ze zadané povinné literatury v rozsahu 7200 znaků do 12.12.

Oba texty budou odevzádny před Odevzávárnu IS.
Informace učitele
Povinná literatura
• Betrand Russell, Problémy filosofie, Čin, [1912] 1927, kap. 15 „Hodnota filosofie“.
• Ivan Blecha, Filosofie. Základní problémy, Nakladatelství Olomouc, 1996, kap. 1 „Co je to filosofie“.
• Josef Tvrdý, Úvod do filosofie, Komenium, 1947, kap. „Co jest filosofie?“.
• Jaroslav Peregrin, Filozofie pro normální lidi, Dokořán, 2008.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.