PHK1205 Filozofie dějin

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 10 hod., z toho 6 hodin formou přednášky, 4 hodiny formou osobní konzultace na základě potřeb studenta. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 13. 10. 10:50–12:25 A11, Pá 10. 11. 10:50–12:25 A11, Pá 8. 12. 10:50–12:25 A11
Předpoklady
absolvování kursu PH1107 Sociální a politická filozofie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je představit hlavní myšlenky filosofie dějin od antiky po současnost. Hlavní pozornost se soustředí na velké koncepce filosofie dějin v 18. a 19. století. Po ukončení kursu budou studenti schopni vyjmenovat hlavní proudy filosofie dějin a jejich představitele. Dále dokáží představit nejvlivnější koncepce a vysvětlit jejich zdůvodnění, motivace a nedostatky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kruzu bude student schopen představit hlavní koncepce, které se objevily v dějinách filosofie dějin, a vysvětlit jejich hlavní myšlenky; student pochopí význam filosofie dějiny a bude schopen kriticky zhodnotit jejich ideologická nebezpečí.
Osnova
 • 1) Antická filosofie dějin: descendenční a ascendenční model
 • 2) Antická filosofie dějin: cykly dějin
 • 3) Křesťanská a středověká filosofie dějin/eschatologie
 • 4) Osvícenská filosofie dějin – Voltaire, Condorcet
 • 5) Osvícenská filosofie dějin – Kant
 • 6) Osvícenská filosofie dějin – Vico, Herder
 • 7) Filosofie dějin v 19. století: Hegel
 • 8) Filosofie dějin v 19. století: Marx
 • 9) Filosofie dějin v 19. století: Pozitivismus, historismus
 • 10) Filosofie dějin 20. století
 • 11) Konec dějin: post-histoire, postmoderna
 • 12) Kritika filosofie dějin ve 20. století: Popper, Marquard
Literatura
  povinná literatura
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 106 s. ISBN 80-210-2357-0. info
  neurčeno
 • A companion to the philosophy of history and historiography. Edited by Aviezer Tucker. First published. Malden: Wiley-Blackwell, 2011. xii, 563. ISBN 9781405149082. info
 • HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 s. ISBN 80-210-3593-5. info
 • Our knowledge of the pasta philosophy of historiography. Edited by Aviezer Tucker. New York: Cambridge University Press, 2004. vii, 291 p. ISBN 0521834155. info
 • DOKULIL, Miloš. Post-dějinná racionalita, aneb(o) konec dějin? In Jan Patočka, Češi a Evropa. 1. vyd. Brno: MU, 2000. s. 41-54. ISBN 80-210-2483-6. info
 • KLEINGELD, Pauline. Geschichtsphilosophie bei Kant : Rekonstruktion und Analyse : proefschrift. Leiden: [s.n.], 1994. 239 s. + 2. info
Výukové metody
Přednášky a samostatná práce doma.
Metody hodnocení
Zkouška je ústní. Znění otázek je identické s jednotlivými body osnovy kurzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:10, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému