PHUZPP2_1 Pedagogická praxe II pro jednooborové studenty

Filozofická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
PhDr. Tomáš Měšťánek (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Tomáš Měšťánek
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
PHUZPP1_1 Pedagogická praxe I 1ob.st.
Pedagogická praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Souvislá pedagogická praxe - 6 týdnů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
aplikovat poznatky z didaktiky při vlastní výuce;
efektivně realizovat a hodnotit vlastní výuku;
využívat rexlexi a sebereflexi jako nástroj vlastního profesního rozvoje.
Osnova
 • Příprava; vlastní výuka; zpětná vazba od učitele; analýza sledovaného jevu.
 • 40 h vlastní výuky a doučování
  10 h výuka v tandemu
  80 h příprava
  170 h další činnosti (náslechy, reflexe, asistence, exkurze)
Literatura
  doporučená literatura
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 stran. ISBN 8073150395. info
Výukové metody
vlastní výuka
Metody hodnocení
1. absolvování praxe, potvrzení a hodnocení vedoucím učitelem; 2. písemné zpracování analýzy zadaného pedagogického jevu.
Informace učitele
Pokyny a příslušné formuláře k praxi jsou ve studijních materiálech tohoto předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHUZPP2_1