PHV147 Úvod do filozofie osvícenství

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 A11
Předpoklady
( PHBD4 Dějiny filozofie IV || PH1207 Dějiny filozofie IV - novověk ) && (! PH0253 Filosofie osvícenství )
PHBD4
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit základní filosofické ideály osvícenství (s důrazem na francouzské osvícenství). V jednotlivých přednáškách budou zprostředkovány hlavní myšlenky a témata z těchto tematických oblastí osvícenského myšlení: filosofie náboženství, politická filosofie, epistemologie, ontologie, přírodní filosofie.
Výstupy z učení
Studenti rozliší jednotlivá stanoviska, představí jejich argumentační zdůvodnění a vysvětlí jejich vztah k dobovému intelektuálnímu, sociálnímu a kulturnímu kontextu; studenti dále uvedou do souvislosti dílčí filosofické postoje s celkovým duchem uvedeného období; analyzují a srovnají filosofická stanoviska a ideály na základě četby primární i sekundární literatury; díky tomu rovněž rozpoznají a formulují předpoklady i důsledky filosofických myšlenek osvícenství
Osnova
 • 1. Obecná charakteristika osvícenství.
 • 2. Cíle a ideály filosofie osvícenství
 • 3. Filosofie náboženství
 • 4. Politická filosofie
 • 5. Epistemologie
 • 6. Ontologie
 • 7. Přírodní filosofie
Literatura
 • The Cambridge history of eighteenth-century philosophy. Edited by Knud Haakonssen. First paperback edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. xvi, 638. ISBN 9780521280884. info
 • RÖD, Wolfgang. Novověká filosofie. Translated by Jindřich Karásek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2004. 579 s. ISBN 8072981099. info
 • KONDYLĪS, Panagiōtīs. Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus. Hamburg: Felix Meiner, 2002. 725 stran. ISBN 9783787327997. info
 • HAAKONSSEN, Knud. Natural law and moral philosophy : from Grotius to the Scottish enlightenment. 1. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. x, 386 s. ISBN 0-521-49686-1. info
 • HALADA, Jan. Osvícenství - věk rozumu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 342 s. ISBN 8071763470. info
Výukové metody
přednášky; četba
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV147