PHV152K Základy religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 A11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PHV152K/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
PHV152K/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! PH01100 Základy religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy, problémy, předmětem a metodami studia náboženství.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen:
- porozumět obecným principům akademického studia náboženství
- vysvětlit základní termíny religionistiky
- použít informace k samostatné práci
- interpretovat vybrané odborné religionistické texty.
Osnova
 • Úvod, požadavky nutné ke splnění kursu, seznámení s literaturou
 • Proč studovat náboženství? Co studujeme? - vymezení náboženství
 • Jak studovat náboženství? - různé přístupy
 • Křesťanství a inspirativní témata ke studiu
 • Islám a ispirativní témata ke studiu
 • Hinduismus a inspirativní témata ke studiu
 • Buddhismus a inspirativní témata ke studiu
 • Konfuciánství a taoismus a inspirativní témata ke studiu
 • Šinto a inspirativní témata ke studiu
 • Netradiční religiozita v české společnosti
 • Představení témat seminárních prací
 • Představení témat seminárních prací
Literatura
  povinná literatura
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky : Des dieus qui se rapprochent : introduction systématique a la science des religions (Orig.) : Religionen und Religion : systematische Einführung in die Religionswissenschaft (Orig.). Translated by Břetislav Horyna - Dalibor Antalík. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 163 s. ISBN 80-210-1445-8. info
  doporučená literatura
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 s. sv. 3. ISBN 80-210-1645-0. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, četba, prezentace, seminární práce
Metody hodnocení
prezentace, seminární práce
Informace učitele
Každý a každá studující připraví prezentaci (týmově, cca 45 minut) a odevzdá seminární práci v rozsahu cca 14 000 znaků, včetně mezer). Hodnocení bude zahrnovat prezentaci a seminární práci. Budou vypsány tři "zkušební termíny". Studující vloží do "Odevzdávárny", složka "Seminární práce" své seminární práce nejpozději týden před jedním z těchto termínů. Hodnocení bude provedeno k datu "zkušebního termínu". Téma seminární práce je libovolné, musí však jít o text z religionistiky. Nutno dodržet všechny parametry odborného textu (např. odkazování na zdroje, bibliografie apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PHV152K