PHV326 Antická politická filozofie: četba

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář bude mít podobu, již jeho účastníci zvolí ze čtyř variant popsaných v ELFu. Především jde o volbu mezi interpretační a "přednáškovou" formou. V prvním případě bude hlavním cílem porozumění antickému politickému myšlení, v případě druhém rozvoj schopnosti přednášet odbornou problematiku před publikem (studenty).
Pracovat se bude s Platónovou Ústavou, příp. také s jeho Zákony a s Aristotelovou Politikou.
Výstupy z učení
V závislosti na zvolené variantě bude student po úspěšném zvládnutí kurzu schopen:
- vysvětlit hlavní motivy Platónova (a Aristotelova) politického myšlení;
- příp. vysvětlit odbornou problematiku publiku a posoudit kvality odborného proslovu (přednášky).
Osnova
 • 1. Platónova Ústava I. nebo Platónova Ústava II.
 • 2. Platónova Ústava II. nebo Platónova Ústava III.
 • 3. Platónova Ústava III. nebo Platónova Ústava IV.
 • 4. Platónova Ústava IV. nebo Platónova Ústava V.
 • 5. Platónova Ústava V. nebo Platónova Ústava VI.
 • 6. Platónova Ústava VI. nebo Platónovy Zákony III.
 • 7. Platónova Ústava VII. nebo Platónovy Zákony V.
 • 8. Platónova Ústava VIII. nebo Aristotelova Politika I.
 • 9. Platónova Ústava IX. nebo Aristotelova Politika III.
 • 10. Platónova Ústava X. nebo Aristotelova Politika VII-VIII.
Literatura
  povinná literatura
 • PLATÓN. Ústava. Translated by František Novotný - Emanuel Peroutka. 2. vyd. Praha: Oikoymenh, 1996. 359 s. ISBN 80-86005-28-3. info
  doporučená literatura
 • PLATÓN. Ústava. Translated by Radislav Hošek. Vydání první. Praha: Svoboda-Libertas, 1993. 523 stran. ISBN 8020503471. info
 • PLATÓN. Zákony. Translated by František Novotný. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997. 383 s. ISBN 80-86005-31-3. info
 • ARISTOTELÉS. Politika. Translated by Antonín Kříž. 2. vyd. Praha: Rezek, 1998. 499 s. ISBN 80-86027-10-4. info
 • ARISTOTELÉS. Politika :řecko-česky. Translated by Milan Mráz. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1999. 159 s. ISBN 80-86005-92-5. info
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Politika [Aristoteles, 1988] : Politica (Orig.). 1. vyd. Bratislava: Pravda, 1988. 305 s. info
 • Platónova Ústava a Zákony :sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4.-5.dubna 1997. Edited by Aleš Havlíček, Translated by Štěpán Blahůšek. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1999. 203 s. ISBN 80-86005-88-7. info
Výukové metody
Domácí přípravy (četba) a referáty (přednášky) na hodinách.
Metody hodnocení
Seminář bude založen na četbě textů. Bude vyžadována příprava na každou hodinu.
Podmínkou získání zápočtu je plnění úkolů souvisejících s přípravou na hodiny a aktivita na hodinách podle zvolené varianty. Účast na hodinách je povinná a také bude hodnocena.
Informace učitele
 • Kurz má elektronickou podporu v ELFu (Antická politická filozofie (JS 2020), klíč pro vstup idea_dobra_2020).
 • Podle nabídky v ELFu si zvolíte konkrétní variantu kurzu.
 • Následně budete v ELFu odevzdávat písemné přípravy a plnit další povinnosti v závislosti na zvolené variantě.
 • Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za tři roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHV326