PH_BaZ Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
Bakalářskou zkoušku si zapisují posluchači, kteří studují jedno- nebo dvouoborový bakalářský studijní program.
Podmínkou přihlášení k bakalářské zkoušce je dosažení požadovaného počtu kreditů a přijetí bakalářské nebo oborové práce (pokud je bakalářská práce odevzdána na druhém oboru).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pouze pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Státní zkouška má prokázat - schopnosti studenta kriticky pracovat se zadanou primární a sekundární literaturou, věcně argumentovat a reagovat v diskusi - znalosti studenta v oblasti odborné a metodologické - dovednosti formulovat základní teze a podat přehledný a strukturovaný výklad problematiky
Osnova
  • Předměty bakalářské zkoušky: Dějiny evropské filozofie od antiky do 20. století, etika:
  • Dějiny antické a středověké filosofie
  • Dějiny novověké filosofie a filosofie 19. stol. a vybrané okruhy otázek z filosofie 20. století
  • Vybrané otázky z etiky
Literatura
  • Literatura dílčích předmětů bakalářského studia.
Výukové metody
N/A
Metody hodnocení
Ústní zkouška. Okruhy jsou zveřejněny na webu katedry filozofie a vyvěšeny na nástěnce katedry. Součástí státní zkoušky je obhajoba diplomové práce.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/okruhy-otazek-k-bakalarske-zkousce-podzim-2011
Pokyny pro studenty před SZZ Chce-li student v daném semestru přistoupit ke Státní závěrečné zkoušce, je třeba: do 31.3./31.10. zkontrolovat, že má řádně vypsané téma závěrečné práce v aplikaci rozpisy, k tématu je přihlášen, je zadán vedoucí práce, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání do 15.5./15.12. odevzdat závěrečnou práci v elektronické i tištěné verzi (naplnit archiv ZP v ISu a 2 výtisky předat vedoucímu práce nebo sekretářce katedry) do 31.5./31.12. přihlásit se k termínu "Státní závěrečná zkouška bakalářská/magisterská" v ISu nejpozději 5 dní před termínem SZZ dostavit se na Studijní oddělení pro potvrzení o splnění podmínek studia a toto potvrzení odevzdat sekretářce katedry
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PH_BaZ