EN

FF:PJA121 Praktická polština – gram. I - Informace o předmětu

PJA121 Praktická polština – základy polské gramatiky I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 B2.32
Předpoklady
NOW ( PJA120 Praktická polština - kom. I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs Základy polské gramatiky I je dílčí disciplínou v rámci souboru praktických jazykových kurzů Praktická polština - blok I (PJA120, PJA121, PJA122). Základy polské gramatiky jsou koncipovány jako dvousemestrový kurz, jenž navazuje na komunikační kurz polštiny a skládá se z teoretického výkladu a cvičení. Výuka nemá klasickou strukturu 1/1, tj. přednáška a seminář, část výkladová a praktická se vzájemně prostupují. Kurz je založen na výkladu polských gramatických jevů a současně na kontrastivním srovnávání českého a polského morfologického a slovotvorného systému. Podává základní informace o polské výslovnosti, deklinaci, konjugaci, slovotvorbě a syntaxi. S gramatickými jevy se posluchači seznamují prostřednictvím textů, ilustrujících jejich funkční charakteristiky a zapojení do kontextu. Součástí výuky jsou gramatická cvičení, jejichž cílem je zautomatizovat používání jednotlivých gramatických struktur. Kurz přináší rovněž základní orientaci v polské lingvistické terminologii. V kurzu jsou primárně používány učebnice z krakovské řady Język polski dla cudzoziemców. Posluchači dosáhnou po prvním semestru stupně A1 - A2 "stopień wstępny".
Osnova
 • 1. Polská výslovnost
 • 2. Kategorie čísla, rodu a pádu v polštině
 • 3. Deklinace a konjugace (základní informace)
 • 4. Osobní zájmena
 • 5. Konjugace -am, -asz a sloves być, mieć
 • 6. Akuzativ sg. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • 7. Konjugace -ę, -esz a ę, -isz/-ysz
 • 8. Minulý čas
 • 9. Instrumentál sg. a pl. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • 10. Genitiv sg. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
 • 11. Přivlastňovací zájmena
 • 12. Budoucí čas
 • 13. Slovesný vid a tvoření dokonavých a nedokonavých sloves
 • 14. Lokál sg. a pl. substantiv, adjektiv a osobních zájmen
Literatura
 • Miodunka, W.: Cześć, jak się masz? (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Pyzik, J.: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków 2000
 • Garncarek, P.: Czas na czasownik. Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego, Kraków 2003
 • Pyzik, J.: Iść czy jechać? Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu, Kraków 2003
 • Gałyga, D.: Ach ten język polski! (+ nahrávky na CD), Kraków 2002
 • Lipińska, E.: Z polskim na ty (+ nahrávky na CD), Kraków 2003
Výukové metody
Teoretický výklad, praktická jazyková cvičení, jazykový dril, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, závěrečný písemný test (obvykle 7 různých úkolů, pro získání zápočtu je nutno získat min. 60 % bodů - se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru).
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/PJA121