PLIN013 Proseminář z počítačové lingvistiky I

Filozofická fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Kontaktní osoba: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.
Rozvrh
Čt 11:40–13:15 L11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohlubování a procvičování znalostí a dovedností získaných v předmětech PLIN004 (Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I) a IB000 (Úvod do informatiky). Prostřednictvím praktických úloh si studenti budou moci lépe osvojit abstraktní a formální postupy, které jim usnadní jejich další průchod studiem oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Studenti mají možnost výrazně ovlivnit obsah semináře formou diskuzí a konzultací k probírané látce.
Osnova
  • - principy fungování soudobých počítačů
  • - základy algoritmizace
  • - principy a paradigmata programování
  • - procvičení jednoduchých metod automatického zpracování textu
  • - procvičení jednoduchých programovacích úloh
  • - diskuze o vybraných částech učiva dle podnětů studentů
Literatura
  • Pecinovský, R.-Virius, M.: Učebnice programování - základy algoritmizace. Grada, Praha 1997.
  • The Oxford handbook of computational linguistics. Edited by Ruslan Mitkov. Oxford: Oxford University Press, 2003. xx, 784. ISBN 0198238827. info
Výukové metody
Přednáška kombinovaná s cvičením a rozborem úloh, diskuze, praktické úkoly na počítači.
Metody hodnocení
Domácí úkoly v průběhu semestru a závěrečný písemný test.
Informace učitele
http://www.pocitacova-lingvistika.cz
Navazující předměty: FI:IB030 Úvod do počítačové lingvistiky, FI:IB047 Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2019.