PLIN015 Proseminář z počítačové lingvistiky II

Filozofická fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.
Rozvrh
Út 10:50–12:25 L11
Předpoklady
PLIN013 Proseminář z počít. lingv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohlubování a procvičování znalostí a dovedností získaných v předmětech PLIN006 (Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II), IB030 (Úvod do počítačové lingvistiky) a IB048 (Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie). Prostřednictvím praktických úloh si studenti budou moci lépe osvojit abstraktní a formální postupy, které jim usnadní jejich další průchod studiem oboru Český jazyk se specializací počítačová lingvistika. Studenti mají možnost výrazně ovlivnit obsah semináře formou diskuzí a konzultací k probírané látce.
Osnova
  • - principy objektově-orientovaného programování - procvičení pokročilých programovacích úloh - procvičení pokročilých technik automatického zpracování textu - vybraná témata počítačové lingvistiky a zpracování přirozeného jazyka, jejich teoretická zázemí a praktické aplikace
Literatura
  • The Oxford handbook of computational linguistics. Edited by Ruslan Mitkov. Oxford: Oxford University Press, 2003. xx, 784. ISBN 0198238827. info
Výukové metody
Přednáška kombinovaná s cvičením a rozborem úloh, diskuze, praktické úkoly na počítači.
Metody hodnocení
Domácí úkoly v průběhu semestru a závěrečný písemný test.
Informace učitele
http://www.pocitacova-lingvistika.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.