PO2A013 Jazykový seminář 1

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 G24
Předpoklady
Jazykový seminář V.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem semináře je prohloubení již získaných znalostí o jazyku a lexiku, jak v psané tak v mluvené podobě. Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B2-C1. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: C2
Výstupy z učení
Student je po úspěšném ukončení studia schopen: - vhodně komentovat a interpretovat jazykovědné, literární, kulturní a historické jevy, tendence a události související s lusofonními oblastmi; - překládat různé druhy textu; - produkovat písemný i mluvený text na nejvyšší úrovni SERR (C1 - C2). Os alunos são capazes de: - comentar e interpretar adequadamente fenômenos, tendências e eventos linguísticos, literários, culturais e históricos relacionados às áreas lusófonas; - traduzir diferentes tipos de texto; - produzir textos escritos e falados ao mais alto nível do QECR (C1 - C2).
Osnova
  • V semináři jsou prohlubovány základní znalosti získané v průběhu Jazykového semináře I až V. Probírané lekce z učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou. Je očekávána aktivní účast studenta a průběžná domácí příprava. Espera-se do estudante uma preparacao contínua e a participacao activa nas aulas que decorrem em forma de debate . O manual adoptado e as temáticas abordadas sao complementadas por textos secundários actuais e folhas de trabalho.
Literatura
  • MATEUS, Mira, Maria Helena: Gramática de Língua Portuguesa, Editora Caminho, Lisboa, 20003
  • Recolha de textos actuais da imprensa portuguesa- Público, Jornal de Letras, Expresso, Visão e Grande Reportagem
  • NÉRY-PLCH, ŠPÁNKOVÁ, BURIANOVÁ: Portugalština pro pokročilé, AP 2006
  • TAVARES, A. Hermínia Malcata: Actualidades em Português, Lidel 2002
  • Recolha de textos actuais da imprensa portuguesa
  • PERES, Andrade, João: Áreas Críticas da Língua Portuguesa, Editora Caminho- Série Linguística, Lisboa 1995
Výukové metody
Výuka probíhá formou semináře. Probírané lekce z učebnice jsou v hodinách doplňovány pracovními listy a vybranými texty, související s danou problematikou. Na každé probírané téma je zadáno vypracování eseje.
Metody hodnocení
Je vyžadována pravidelná příprava na hodiny; předmět je zakončen zkouškou.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PO2A013