PSA_016 Úvod do psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Diviš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 zruseno D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu by student měl: znát pozici psychologie mezi ostatními vědeckými obory; získat obecnou znalost záklaních, aplikovaných a speciálních psychologických disciplín; rozumět tomu, jaké dovednosti jsou pro dobrého psychologa nezbytné; znát uplatnění absolventa jednooborové psychologie
Osnova
 • 1) Věda a vědecké poznání. Systém věd. Vědy o člověku. Postavení psychologie v systému věd. Psychologické disciplíny - obecné, aplikované, hraniční. Psychologie, psychoterapie a psychiatrie. Studium psychologie na FF MU. Různá uplatnění psychologa.
 • 2) Dějiny psychologického myšlení. Filosofie a psychologie. Vývoj uvažování o duši a duševnu. Psychické a fyzické - řešení psychofyzického problému jako východisko psychologických systémů. Přehled základních psychologických systémů. Klasifikace psychických jevů. Hlavní pojmy.
 • 3) Vědecká metoda. Běžné myšlení a vědecké poznání. Obecnost vědeckých teorií a jedinečnost člověka. Základní výzkumné metody. Data a fakta. Problém, hypotéza, teorie. Klasifikační, vztahová, kauzální a systémová analýza. Indukce a dedukce.
 • 4) Člověk jako jednající bytost. Základní psychické procesy. Kognice, emoce, motivace.
 • 5) Učení jako adaptace organismu. Typy učení na subhumánní a humánní úrovni. Pojem učení v jednotlivých psychologických systémech.
 • 6) Osobnost - definice. Teorie osobnosti. Psychické vlastnosti, stavy a obsahy. Jedinečnost člověka. Já a sebepojetí. Utváření osobnosti. Socializace. Nativismus a enviromentalismus.
 • 7) Jedinec ve společnosti. Sociální percepce a komunikace. Postoje a jejich změna. Jazyk. Povaha jazyka, vztah jazyka a myšlení. Zkušenost a jazyk.
 • 8) Psychopatologie. Norma a normalita. Různá vymezení normality. Základní poruchy psychických funkcí. Psychoterapie a psychologické poradenství.
 • 9) Fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze. Vývoj jedince a jeho periodizace. Hlavní vývojové změny. Výzkum psychického vývoje.¨
 • 10) "Praktická" psychologie. Uplatnění psychologie při řešení problémů jedince, skupiny, instituce atd. Psychoterapie. Výchovné a rodinné poradenství. Psychologie v průmyslu a řízení.
Literatura
  povinná literatura
 • HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie. 2011. ISBN 978-80-247-3037-0. info
Výukové metody
Výuka dvě hodiny týdně; přednášky a samostudium.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen vypracováním skupinové seminární práce, zpětnou vazbou na seminární práci jiného týmu a odesláním práce k recenznímu řízení do časopisu Psychologon.
Informace učitele
Poslední úprava J. Čeněk 6.6.2014
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kontrola 25.5.2007 M. Tyrlík.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1998, jaro 1999, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2015/PSA_016