PSB_446 Practical work psychology

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Libor Komárek (lecturer)
Mgr. Michaela Odehnalová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 16:00–18:40 pracovna
Prerequisites (in Czech)
PSA_0SZ Comprehensive Examination && SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 12 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/12, only registered: 0/12
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to provide students with an overview of work duties of psychologist in companies. The course teaches about specific activities in the area of recruitment, selection and care about employees that a psychologist-graduate can encounter during the beginning of their employment. Main methods of this course are exercising through model situations and personal experiences.

The course is from work psychology area.
Learning outcomes
At the end of this course:
 • student has a realistic picture of the possibilities of employment in the area of work psychology
 • student knows at least three position which he/she is eligible to work after graduation
 • student is able to plan and carry out specific activities of recruitment, selection and care about employees
 • student knows advantages of his/hers psychological education in the area of employee care, selection, and recruitment
 • Syllabus
  • Personal planning
  • Employer branding
  • Job descriptions
  • Job advertisements and recruitment strategy
  • Job interview
  • Competency models
  • Psychodiagnostic
  • Work Adaptation
  • Evaluation
  • Talent management
  • Conflicts in work
  • Termination and knowledge management
  Literature
   not specified
  • ARMSTRONG, Michael and Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. 920 stran. ISBN 9788024752587. info
  • JAKUBKA, Jaroslav. Nový zákoník práce od 1.1.2007 : ve znění novely č. 585/2006 Sb. a včetně důvodové zprávy. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2007. 175 s. ISBN 9788072633661. info
  • WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace : nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024737010. info
  • SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých (Psychological Assessment of Adults). 4. vydání v nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2010. 344 pp. 4. vydání. ISBN 978-80-7367-706-0. info
  • HRONÍK, František. Jak najít zaměstnání. Vyd. 1. Brno: Motiv Press, 2009. 107 s. ISBN 978809043337. info
  • MCCONNON, Shay and Margaret MCCONNON. Jak řešit konflikty na pracovišti. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 139 s. ISBN 9788024730035. info
  • HRONÍK, F. and J. VEDRALOVÁ. Kompetenční modely. Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-904133-2-0. info
  • KUBEŠ, Marián. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 147 s. ISBN 9788024723143. info
  • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: MotivPress, 2007. xi, 376. ISBN 9788025406984. info
  • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 pp. ISBN 978-80-247-1457-8. info
  • Zpětná vazba aneb děláme to dobře? : CASLIN 2006 : Český ráj, 11.-15.6.2006. 1. vyd. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2007. 106 s. ISBN 8086675106. info
  • ROWE, Tina Lewis. A preparation guide for the assessment center method. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 2006. ix, 257. ISBN 0398076405. info
  • BROOKS, Ian. Firemní kultura : jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Translated by Vilém Jungmann. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xiii, 296. ISBN 8072267639. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0. info
  • BALTUS, Rita K. Personal psychology for life & work. 5th ed. New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000. viii, 389. ISBN 0028042948. info
  • ŘEZÁČ, Jaroslav and kolektiv. Zpětná vazba jako aktivitující a facilitující faktor interakčního učení. 1. vyd. Brno, 1994. 7 pp. ISBN dodám. info
  Teaching methods
  Lectures, class discussion. It is supposed active participation of students during seminars.
  Assessment methods
  The course is completed by colloquium. 80% participation and active work in lectures necessary.
  Language of instruction
  Czech
  Further Comments
  Study Materials
  The course is taught each semester.
  Information about innovation of course.
  This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

  logo image
  The course is also listed under the following terms Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/PSB_446