PSDOR2 Odborný referát II

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSDOR1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je prezentace a kritické zhodnocení teoretických východisek, výzkumného designu a výsledků výzkumného záměru disertační práce, a to formou referátu (příspěvku, sdělení) na zahraniční vědecké konferenci. Předmět je zaměřen na rozvoj příslušných vědeckých kompetencí. Příspěvek může mít formu posteru, nebo ústního sdělení. Formu, obsah a rozsah výstupu předmětu schvaluje školitel dle výzkumného záměru disertační práce. Výstup musí být uveden/naplánován v individuálním studijním plánu studenta.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost prezentovat, diskutovat a obhájit výsledky své vědecké práce a případně navrhnout další směry výzkumu v oblasti.
Osnova
  • Vzhledem k náplni předmětu nelze osnovu zadat - osnovu určuje školitel.
Literatura
    povinná literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně seznam zdrojů zadaných školitelem. Seznam literatury je odvozen od seznamu literárních pramenů disertační práce studenta.
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student je povinen předložit školiteli textovou verzi svého odborného příspěvku, uvede zdroje a rozsah, v němž byl prezentován a doloží potvrzení o jeho přednesení.
Informace učitele
Student musí předložit školiteli textovou verzi realizovaného příspěvku a potvrzení o jeho přijetí, včetně programu konference a příp. sborníku abstrakt.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSDOR2