PSDTP1d Textová příprava Id

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Student musí mít absolvovány předměty: PSDTP1a PSDTP1b PSDTP1c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje absolvování průběžných konzultací teoretické i empirické části textu disertační práce se školitelem. Předmět je zaměřen na rozvoj příslušných vědeckých kompetencí.
Výstupy z učení
Student v rámci tohoto předmětu prokáže schopnost pracovat s odbornými texty, čerpat ze získaných teoretických poznatků, analyzovat je a následně hladce syntetizovat do odborného textu, definovat teoretická východiska práce, kriticky je zhodnotit, navrhnout na jejich základě relevantní výzkumný design, a to včetně způsobu jeho realizace. Student bude rovněž připraven stanovit limity realizovaného výzkumu a diskutovat jeho výsledky.
Osnova
  • Osnova disertační práce stanovena po dohodě se školitelem.
Literatura
  • Relevantní české i zahraniční elektronické zdroje a odborná periodika, případně odborná literatura zadaná školitelem.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Zápočet. Student musí po předchozí dohodě se školitelem odevzdat adekvátní část přípravy teoretické i empirické části své disertační práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: individuální konzultace - každý měsíc.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.