PSMB051 Rozšířený úvod do inferenční statistiky

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. David Lacko (přednášející)
Mgr. Tomáš Prošek (přednášející)
Mgr. Lukáš Čunek (přednášející)
Garance
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 C51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na na rozšíření znalostí a prohloubení chápání podstaty inferenční statistiky, vč. jejího praktického využití při testování hypotéz.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student chápat podstatu inferenční statistiky, bude znát statistické miskoncepce a chyby, kterým se bude umět v rámci svého výzkumu vyhnout, a které bude umět využít při kritickém hodnocení jiných výzkumů. Bude umět adekvátně a korektně stanovovat hypotézy a testovat je a bude chápat nejdůležitější statistické pojmy.
Osnova
 • Úvod do inferenční statistiky, statistické softwary, problémy dnešní psychologie (replikační krize, manipulace s daty, p-hacking, …)

 • Logika testování hypotéz, vědecké a metodologické myšlení, přístupy k testování hypotéz

 • Vysvětlení základních pojmů frekvencionistické a bayesovské statistiky (p-hodnota, intervaly spolehlivosti, velikosti účinku, chyba 1. a 2. typu, bayesovy faktory, …)

 • Podpora nulové hypotézy, testování ekvivalence

 • Transformace dat, analýza outlierů, práce s chybějícími hodnotami

 • Statistika interkulturního výzkumu (konfirmační faktorová analýza, multi-group konfirmační faktorová analýza, invariance měření, response bias)

Literatura
  povinná literatura
 • Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. New York: Routledge
 • Nickerson, R. S. (2000). Null hypothesis significance testing: A review of an old and continuing controversy. Psychological Methods, 5(2), 241-301.
  doporučená literatura
 • Berry, J., Poortinga, Y., Breugelmans, S., Chasiotis, A., & Sam, D. (2011). Cross-Cultural Psychology: Research and Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
Přednášky, praktické ukázky statistických analýz v konkrétních statistických programech, domácí příprava
Metody hodnocení
Účast na přednáškách, závěrečná kritická rozprava nad probíranými tématy formou ústního kolokvia, domácí příprava
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PSMB051