PS_BA027 Výzkumné praktikum

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Irena Komendová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–17:25 G24
Předpoklady
Biologické vědy, Obecná psychologie I, Obecná psychologie II, Základy neurověd, Statistické metody I, Statistické metody II, Metodologie psychologie I, Metodologie psychologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi praktického užití vybraných moderních metod psychologického výzkumu. Po absolvování kurzu získá student přehled o možnostech a limitech vybraných metod a hlouběji se seznámí s jednou z nich.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout moderní trendy v psychologickém výzkumu;
- popsat a chápat princip moderních technologií využívaných pro behaviorální měření;
- vytvořit vlastní výzkumný design, ve kterém využije vybranou technologii;
- realizovat psychologickou výzkumnou studii malého rozsahu, kde bude využita vybraná technologie a shrnout ji v rámci seminární práce
Osnova
 • 1. Eye-trackingové studie na statickém zařízení 2. Eye-trackingové studie na mobilním zařízení (ET brýle) 3. Výzkum a diagnostika psaní s využitím grafických tabletů 4. Neurofyziologické výzkumné metody (EEG, fNIRS) 5. Fyziologické koreláty ve výzkumu (krevního tlak, srdeční tep, kožní odpor) 6. Možnosti počítačového testování (SW Hypothesis a další) 7. Metody výzkumu vzorců aktivitně-dopravního chování – mixed research design za užití trackovacích zařízení 8. Motion Capture System 9. Možnosti výzkumu ve virtuální realitě
Literatura
  doporučená literatura
 • Kandel - Schwartz - Jessell (eds.) (2000). Principles of Neuroscience. McGraw-Hill.
 • Fisher, W. W. a Mazur, J. E. (1997). Basic and applied research on choice responding. Journal of applied behavior analysis, 30 (3), 387–410.
 • POOLE, A., & L. J. BALL (2004). Eye Tracking in Human-Computer Interaction and Usability Research: Current Status and Future Prospects [online]. Lancaster University, UK: Psychology Department. Dostupné z: http://www.alexpoole.info/blog/wp-content/uplo
 • Faber, J. (1997). EEG atlas do kapsy. Praha: Triton.
 • DUSCHOWSKI, A. T. (2007). Eye tracking, Methodology, Theory and Practice. Springer – Verlag London Limited, 2007, 321 pp.
 • Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124, 372–422.
 • Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. System Dynamics Review, 12(3), 183–210.
 • Popelka, S., Voženílek, V. “Specifying of Requirements for Spatio-Temporal Data in Map by Eye-Tracking and Space-Time-Cube”, in Proceedings of International Conference on Graphic and Image Processing (ICGIP 2012), Singapore, 2012.
 • Asakura, Y. a Hato, E. (2009).Tracking individual travel behaviour using mobile phones: recent technological development. R. Kitamura, T. Yoshii, T. Yamamoto (Eds.). The Expanding Sphere of Travel Behaviour Research
 • Miller, J. H. a Page. S. E. (2007). Complex adaptive systems: An introduction to computational models of social life. Princeton, Woodstock: Princenton university press.
 • Clifton, K. J. a Handy, S. L. (2001). Qualitative methods in travel behaviour research. International conference on Transport survey quality and Innovation. Retreived on Januar 4 2013 from http://www.des.ucdavis.edu/faculty/handy/Qualitative_paper.pdf
 • HOLMQVIST, K., NYSTRÖM, M., ANDERSSON, R., DEWHURST, R., HALSZKA, J., VAN DE WEIJER, J. (2011). Eye tracking: A comprehensive guide to methods and measures. Oxford University Press, 560 pp.
  neurčeno
 • Rosenblum, S., Weiss, P. L., & Parush, S. (2004). Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product. Reading and writing, 17(5), 433-458.
Výukové metody
Nejdříve budou prezentovány jednotlivé okruhy a následně budou vybrané metody prezentovány více do detailu. Studenti ve skupinách vypracují práce asociované k vybranýcm metodám.
Metody hodnocení
seminární práce
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/phil/podzim2017/PS_BA027
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.