PV1A261 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Klára Hübnerová (přednášející)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Výstupy z učení
Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Osnova
  • Odevzdání hotové diplomové práce v souladu s požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literatura je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • Literature is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno, pokud práce splňuje příslušná formální kritéria. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PV1A261