REPZk Postupová zkouška z novořečtiny

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: PZk.
Vyučující
PhDr. Aikaterini Franc (cvičící)
Mgr. Simone Sumelidu (cvičící)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
K postupové zkoušce přistupují pouze studenti, kteří již získali zápočet z předmětu Novořecká mluvnice II (REBcA02 – při registraci si vybírají ukončení předmětu zápočtem).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po prvním roce studia skládá student postupovou zkoušku z hlavních předmětů vyučovaných v prvních dvou semestrech. V souladu s důrazem kladeným na co nejrychlejší zvládnutí normativní gramatiky novořečtiny tvoří náplň postupové zkoušky pro jedno- i dvouoborové studium Novořecká mluvnice I a II a Lektorská cvičení I a II. Postupovou zkoušku si studenti registrují jako zvláštní předmět (REPzk).
Zkouška se skládá z písemné a ústní části, začíná částí písemnou; student, který podmínky této části nesplnil, nevyhovuje podmínkám zkoušky, a proto ústní část zkoušky neskládá.
Cíl: postupovou zkouškou jsou ověřovány znalosti získané v povinných předmětech prvního ročníku studia.
Osnova
  • Náplní zkoušky je látka probraná v povinných předmětech prvních dvou semestrů studia, viz anotace u předmětů REBcA01, REBcA02, REBcA07, REBca08 a REBcA13.
Literatura
  • Literatura je podrobně vypsána u jednotlivých povinných předmětů, jejichž úspěšné absolvování je k této zkoušce požadováno: REBcA01, REBcA02, REBcA07, REBca08 a REBcA13
  • For the literature, see the annotations of the compulsory subjects REBcA01, REBcA02, REBcA07, REBca08 and REBcA13
Výukové metody
Zkouška
Metody hodnocení
Písemný test, ústní zkouška. K ústní části zkoušky přistupuje student pouze po úspěšném složení písemné části.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.