EN

FF:RJs217 Elektronická agenda II - Informace o předmětu

RJs217 Elektronická agenda II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Fouček (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJs217/01: každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 G02, R. Fouček
RJs217/02: každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 G02, R. Fouček
Předpoklady
RJs211 Elektronická agenda I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
rozumět základní odborné terminologii z oblasti informačních a komunikačních technologií;
orientovat se v instalaci SW a jeho odstranění z disku počítače;
seznámit se s bezpečností na internetu;
znát zásady při tvorbě prezentací;
naučit se zorganizovat hromadnou videokonferenci a zajistit technické zázemí;
umět využívat možnosti Google Apps;
Osnova
 • 1. Základní odborná terminologie z oblasti IT;
 • 2. Instalace SW a jeho odstranění z disku;
 • 3. Bezpečnost na internetu;
 • 4. Zásady při tvorbě prezentací;
 • 5. Hromadná videokonference;
 • 6. Možnosti Google Apps;
Literatura
 • PECINOVSKÝ, Josef. Microsoft Excel 2007/2010 : hotová řešení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 256 s. ISBN 9788025135754. info
 • MATYSKA, Luděk a Eva HLADKÁ. Virtuální třída aneb přednáška na dálku. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 7 s. Zpravodaj ÚVT MU, 18, 3, 3-7. ISSN 1212-0901. URL info
 • BŘÍZA, Vladimír. Excel 2007 : podrobný průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 232 s. ISBN 9788024719658. info
 • ISKRA, Jiří. Google : vyhledávání, gmail, google talk a další služby. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 143 s. ISBN 8025110435. info
Výukové metody
praktická cvičení na počítači s potřebným software,
Metody hodnocení
V průběhu semestru jsou studenti kontrolováni jak plní dané úkoly.
Studenti průběžně splní 1 test a odevzdají zadané úkoly.;
Informace učitele
Studenti budou během kurzu plnit zadané úkoly. Odevzdáním úkolů a splněním podmínek testu student získá zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/RJs217