RLB358 Experiment v religionistice

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/1/0. 4 kr. (od 2 krok 2 kred). Kolokvium - 4 kredity, zápočet - 2 kredity. Vedle způsobu ukončení je třeba při zápisu nastavit i odpovídající počet kreditů. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Bahna (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 19:10–20:45 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zapojit studenty do experimentálního výzkumu realizovaného Ústavem religionistiky FF MU a Laboratoří pro experimentální výzkum náboženství (LEVYNA). Kurz je otevřen studentům všech fakult MU, všech oborů a všech typů studia. Studenti se účastní experimentů v podobě participantů.
Osnova
  • Standardní kontaktní výuka v rámci tohoto kurzu neprobíhá. Koná se pouze úvodní informační setkání, během kterého budou studenti seznámeni s organizací kurzu, podmínkami ukončení a všemi dalšími rozšiřujícími informacemi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015.