RLB35 Náboženství Mayů, Aztéků a Inků

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lujza Kotryová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz přibližuje náboženství Mezoameriky a Andské oblasti v předkolumbovské době. Soustřeďuje se na státně organizovaná náboženství, jež se na americkém kontinentu rozvinula zejména u Mayů, Aztéků a Inků. Vzhledem k tomu, že zvláště aztécké a incké náboženství představuje výsledný tvar dlouhodobého předchozího vývoje, je věnována náležitá pozornost i substrátům aztécké (Olmékové, Teotihuacán, Toltékové) a incké kultury (Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Chimor). Předmět podává základní přehled o mytologii, panteonu a rituálním životě daných náboženství.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost o náboženstvích Mezoameriky a Andské oblasti, zvláště o náboženstvích Mayů, Aztéků a Inků;
 • aplikovat základní terminologii užívanou při studiu předkolumbovských náboženství Mezoameriky a oblasti And;
 • interpretovat hlavní literární a archeologické prameny související s tématem;
 • charakterizovat typologickou kategorii starověkých náboženství, včetně jejich specifických rysů v předkolumbovské Americe.
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu. Obecná charakteristika starověkých náboženství Ameriky
  • Olmékové: Kolébka náboženství Mezoameriky
  • Mayové I: Dějiny mayské civilizace. Kosmologie a pojetí času
  • Mayové II: Hlavní božstva mayského panteonu. Rituální role mayských panovníků (Pacalův pohřeb v Palenque)
  • Seminární rozprava I: Popol Vuh
  • Aztékové I: Dějiny aztécké civilizace. Kosmologie a pojetí času
  • Aztékové II: Hlavní božstva aztéckého panteonu. Aztécká mytologie v kameni (Templo Mayor a tzv. Kalendářní kámen)
  • Seminární rozprava II: Nahuaská filozofie
  • Inkové I: Dějiny incké civilizace
  • Inkové II: Panteon inckého náboženství
  • Seminární rozprava III: Conquista Mexika (Moctezuma versus Cortés)
  • Závěrečný test
  Literatura
   povinná literatura
  • KOVÁČ, Milan. Slnko jaguára :náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov. Vyd. 1. Bratislava: Chronos, 2002. 394 s. ISBN 80-967138-6-8. info
  • KŘÍŽOVÁ, Markéta. Inkové : nejmocnější indiánský stát. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2006. 139 s. ISBN 8086493210. info
   doporučená literatura
  • Drew, David. Ztracené kroniky mayských měst. Praha: BB art 2001.
  • CARRASCO, Davíd. Náboženství Mezoameriky :kosmovize a obřadní centra. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 1999. 234 s. ISBN 80-85190-97-4. info
  • COE, Michael D., Dean R. SNOW a Elizabeth P. BENSON. Svět předkolumbovské Ameriky : kulturní atlas. Translated by Petra Andělová. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 1997. 240 s. ISBN 8071765198. info
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba elektronicky ověřovaná třemi průběžnými minitesty; panelová diskuse na základě domácí četby; závěrečný písemný test; kolokviální písemný komentář k vybraným pramenům.
  Metody hodnocení
  Podmínky ukončení kolokviem:
 • závěrečný písemný test ověřující základní orientaci v náboženstvích Mayů, Aztéků a Inků;
 • kolokviální písemný komentář k vybraným pramenům, včetně jeho obhajoby.

  Celkové hodnocení zahrnuje: závěrečný test (100 bodů = 50%, limit 60 bodů); kolokviální komentář (100 bodů = 50%, limit 60 bodů); účast na hodinách, účast v panelové diskusi, tři semestrální minitesty k domácí četbě (bonusové body přičítané k závěrečnému testu).
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2005, jaro 2007, jaro 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2015, podzim 2018.