RLB405 Náboženství a násilí

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lujza Kotryová (přednášející)
MgA. Stamatia Noutsou, M.A. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vesna Bočko (přednášející)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matouš Vencálek (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 19:10–20:45 B2.13
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: Předmět není určen studentům religionistiky.
Cíle předmětu
Kurz představuje problematiku náboženství a násilí v několika rovinách. Dotýká se jak mezináboženských konfliktů, tak i násilí provozovaného a institucionalizovaného uvnitř jednotlivých náboženských tradic v dějinách i současnosti. Kurz vychází z široké definice násilí jakožto aktu nejen fyzické síly, ale také jako projevu manipulace či násilí slovního, dotýká se také otázky nenásilí, která je v některých náboženských tradicích řešena. Jednotlivé přednášky se budou týkat nejrůznějších projevů násilí napříč náboženskými tradicemi světa od starověku po současnost.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- porozumět rozmanitosti a komplexnosti projevů násilí ve vybraných případech nábožensky motivovaného násilí;
- porozumět historickému původu a významu těchto jevů v rámci jednotlivých tradic a kultur;
- používat terminologii spojenou s vybranými jevy;
Literatura
    doporučená literatura
  • Buddhist warfare. Edited by Michael K. Jerryson - Mark Juergensmeyer. New York: Oxford University Press, 2010. xi, 257 p. ISBN 0195394844. info
  • JUERGENSMEYER, Mark. Teror v mysli boží : globální vzestup náboženského násilí. Translated by Tomáš Suchomel. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 382 s. ISBN 9788073251093. info
  • NIRENBERG, David. Communities of violence : persecution of minorities in the Middle Ages. 2nd print. with correction. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. viii, 301. ISBN 069105889X. info
  • MATOS MOCTEZUMA, Eduardo. Life and death in the Templo Mayor. Translated by Bernard R. Ortiz de Montellano - Thelma Ortiz de Montellano. Niwot: University Press of Colorado, 1995. ix, 138. ISBN 0870814001. info
    neurčeno
  • FAIRBANK, John King. Dějiny Číny. Translated by Martin Hála - Jana Hollanová - Olga Lomová. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 8071062499. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test tvoří 100% hodnocení. Otázky budou zaměřeny na základní znalosti obsažené v jednotlivých přednáškách, k úspěšnému absolvování kurzu je nutno dosáhnout 60% správných odpovědí.
Informace učitele
Anotovaný rozpis přednášek a podrobné podmínky ukončení jsou vystaveny ve Studijních materiálech předmětu (Organizační pokyny - Sylabus předmětu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.