RLB405 Náboženství a násilí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Novotný (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dan Řezníček (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (přednášející)
Mgr. Matouš Vencálek (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 145/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Jiné omezení: Předmět není určen studentům religionistiky.
Cíle předmětu
Kurz představuje problematiku náboženství a násilí v několika rovinách. Dotýká se jak mezináboženských konfliktů, tak i násilí provozovaného a institucionalizovaného uvnitř jednotlivých náboženských tradic v dějinách i současnosti. Kurz vychází z široké definice násilí jakožto aktu nejen fyzické síly, ale také jako projevu manipulace či násilí slovního, dotýká se také otázky nenásilí, která je v některých náboženských tradicích řešena. Jednotlivé přednášky se budou týkat nejrůznějších projevů násilí napříč náboženskými tradicemi světa od starověku po současnost.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- porozumět rozmanitosti a komplexnosti projevů násilí ve vybraných případech nábožensky motivovaného násilí;
- porozumět historickému původu a významu těchto jevů v rámci jednotlivých tradic a kultur;
- používat terminologii spojenou s vybranými jevy;
Literatura
    doporučená literatura
  • LINCOLN, Bruce. Gods and demons, priests and scholars : critical explorations in the history of religions. Chicago: The University of Chicago Press, 2012. xii, 228. ISBN 9780226481876. info
  • Buddhist warfare. Edited by Michael K. Jerryson - Mark Juergensmeyer. New York: Oxford University Press, 2010. xi, 257 p. ISBN 0195394844. info
  • JUERGENSMEYER, Mark. Teror v mysli boží : globální vzestup náboženského násilí. Translated by Tomáš Suchomel. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 382 s. ISBN 9788073251093. info
  • NIRENBERG, David. Communities of violence : persecution of minorities in the Middle Ages. 2nd print. with correction. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. viii, 301. ISBN 069105889X. info
  • DUMÉZIL, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997. 263 s. ISBN 8086005259. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test tvoří 100% hodnocení. Otázky budou zaměřeny na základní znalosti obsažené v jednotlivých přednáškách, k úspěšnému absolvování kurzu je nutno dosáhnout 60% správných odpovědí.
Informace učitele
Anotovaný rozpis přednášek a podrobné podmínky ukončení jsou vystaveny ve Studijních materiálech předmětu (Organizační pokyny - Sylabus předmětu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.