RLBcB303 Religionistická exkurze

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Matouš Vencálek (přednášející)
Mgr. Michal Puchovský (přednášející)
Garance
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 20:00–21:40 K12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Jiné omezení: Předpokladem zápisu je absolvování předmětů RLA01 nebo RLKA01 nebo RLBcA001 nebo RLBcKA001.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz sestává ze dvou částí: v první polovině semestru půjde o přípravu exkurze po vybraných religionisticky význačných objektech, na níž se studenti zapsaní v kurzu budou aktivně podílet, včetně zjištění praktických informací a přípravy tematických prezentací. Ve druhé polovině semestru, zpravidla koncem dubna (termín bude upřesněn), proběhne samotná třídenní exkurze po vybraných objektech v rámci ČR. Účast na exkurzi si studenti hradí z vlastních prostředků.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
- prokázat znalost o náboženské situaci ve zvolené lokalitě;
- aktivně vyhledávat informace o náboženských objektech ve zvolené lokalitě v literatuře a dalších zdrojích;
- samostatně připravit prezentaci k určené nábožensky významné lokalitě;
- zorganizovat průběh konkrétní části exkurze;
- pracovat s jiným typem pramenů než čistě literárnímí (architektura, ikonografie atd.).
Osnova
 • Úvodní setkání.
 • Výběr lokalit a upřesnění trasy.
 • Upřesnění programu exkurze a přidělení tematických referátů.
 • Zajištění organizace.
 • Vlastní třídenní exkurze, prezentace studentských referátů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Židovské památky České republiky (Variant.) : Česká republika, židovské památky : panoramatická mapa : ghetta, synagogy, hřbitovy. info
 • KROUPA, Jiří. Kláštery a poutní místa na Moravě (59 encyklopedických hesel). In Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Vydání první. Praha: Libri, 2005. s. 154-347. Encyklopedie. ISBN 80-7277-026-8. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. 1. vyd. Brno: MVS, 1995. 275 s. Vlastivěda moravská, nová řada sv. 6. ISBN 80-850-4862-0. info
 • KLENOVSKÝ, Jaroslav. Židovské památky Brna :stručná historie židovského osídlení Brna. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 56 s. ISBN 80-7028-049-2. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy I. Středověká Morava. 1. vyd. Brno: MVS, 1991. 231 s. Vlastivěda moravská, Nová řada sv. 5. ISBN 80-85048-17-5. info
Výukové metody
Samostatné vyhledávání informací o náboženské situaci a památkách ve zvoleném regionu, diskuse, příprava přednášek a jejich prezentace studenty během exkurze.
Metody hodnocení
Kritériem pro udělení zápočtu/kolokvia je aktivní účast na přípravě exkurze - zjišťování informací o skupinové návštěvě vybraných objektů a příprava tematického referátu (50 %) a účast na vlastní exkurzi (50 %).
Informace učitele
Počet studentů je omezen počtem sedadel v autobuse.
The number of students of the course is limited by the number of seats in a bus.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Jako povinně volitelný předmět se uznává pouze s ukončením kolokviem.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/RLBcB303