RLDP Disertační práce z religionistiky

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLDS4 Doktorský seminář IV && NOW ( RLDTD Teze k disertační práci )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vypracování a předložení konečné verze disertační práce. Doktorand/ka bude přitom vycházet z připomínek, které obdrží od školitele/ky a posuzovatele/ky v rámci tzv. interní oponentury k pokročilé verzi disertace, kterou odevzdal/a v kurzu RLDS4 Doktorský seminář IV.
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti/ky schopni:
 • zvážit a zohlednit zpětnou vazbu k vlastnímu textu;
 • revidovat nebo podpořit argumenty zpochybněné posuzovateli odborné práce.
 • Osnova
  • Získání zpětné vazby od školitele.
  • Účast v interní oponentuře.
  • Zapracování relevantních připomínek.
  • Korektury a revize dizertace.
  • Dokončení dizertace.
  Literatura
   povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
   doporučená literatura
  • MACGILCHRIST, Felicitas. Academic writing. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 190 stran. ISBN 9783825240875. info
  Výukové metody
  Konzultace se školitelem, případně určeným odborným konzultantem; písemná zpětná vazba školitele a posuzovatele.
  Metody hodnocení
  Schválení odevzdané verze dizertační práce školitelem (100 %).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.