RLMgB372 Křesťanství na Wikipedii: Tutorství

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vedení a koordinaci studentů účastnících se projektu doplňování a zkvalitňování článků věnovaných křesťanství na české nebo slovenské (případně anglické) Wikipedii. V duchu pojetí vzdělávání jako otevřeného, celospolečenského a celoživotního procesu si klade za cíl (1) přispívat ke zkvalitňování volně dostupného a široce využívaného zdroje informací o křesťanství a jeho dějinách, (2) podporovat historicky a společenskovědně poučený pohled na křesťanství, (3) zdůrazňovat potřebnost kritického přístupu k nejrůznějším paušalizujícím a zjednodušujícím tvrzením, (4) kultivovat smysl pro komplexnost skutečnosti a přeneseně i (5) přispívat ke kultivaci veřejné diskuse o křesťanství a o náboženství vůbec. U studentů předmět pěstuje dovednost poskytovat kvalifikovanou zpětnou vazbu, provádět bibliografické rešerše, koordinovat práci menšího týmu a hodnotit ji. Je vyučován distančně (přes internet).
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
 • poskytovat kvalifikovanou zpětnou vazbu k formálním i odborným aspektům zpracování encyklopedických hesel z dějin křesťanství;
 • provést bibliografickou rešerši;
 • zhodnotit relevanci literatury k různým aspektům dějin křesťanství a navrhnout či korigovat způsob jejího využití;
 • účastnit se diskuse na Wikipedii;
 • hodnotit a upravovat hesla na Wikipedii se znalostí jejích závazných pravidel a nejdůležitějších doporučení;
 • vést menší tým a hodnotit práci jeho členů.
 • Osnova
  • Seznámení se s požadavky kurzu, zásadami Wikipedie, jejím editačním formátem a příklady hesel.
  • Účast v diskusi o předběžných návrzích hesel.
  • Bibliografická rešerše.
  • Účast v diskusi o rozpracovaných návrzích hesel.
  • Sledování první verze hesla na Wikipedii.
  • Studium literatury a poskytování zpětné vazby.
  • Účast na dokončení hesla.
  Literatura
   povinná literatura
  • Wikipedie: Závazná pravidla. 2001. online info
  Výukové metody
  Diskuse online, studium literatury, poskytování písemné zpětné vazby.
  Metody hodnocení
  Kvalita vedení studentů a poskytnuté zpětné vazby (100 %).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Poznámka k četnosti výuky: e-learning.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLMgB372