ROM0B137 Propedeutický seminář IT překladatelské a tlumočnické průpravy II

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jarmila Fictumová (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Mgr. Petr Sudický (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:50–12:25 L11
Předpoklady
Základy překladatelských a tlumočnických dovedností, výborná znalost jednoho cizího jazyka (španělština/francouzština/angličtina/němčina) - minimální úroveň B2 podle SERR/CEFR. I. skupina: romanistika + germanistika II. skupina: anglistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz kombinuje prezenční a e-learningovou formu výuky s cílem poskytnout studentům efektivní odbornou překladatelskou a tlumočnickou průpravu v oblasti informačních technologií.
Osnova
 • Prezenční výuka: a) blokově v týdnu od 12.-16.9. b) v průběhu semestru každá seminární skupina má seminář 1x za 14 dní Osnova: I. Překlad: 1. Odborné semináře - překladatelský software pro technické překlady - překladatelské nástroje CAT 2. Workshopy II. Tlumočení: 1. Odborné semináře -konsekutivní tlumočení (s notací i bez notace) -simultánní tlumočení (včetně modalit pilotáž, retour) 2. Workshopy
Literatura
 • Assessment issues in language translation and interpreting. Edited by Dina Tsagari - Roelof van Deemter. Frankfurt am Main [Germany]: Peter Lang, 2013. 197 p. ISBN 9783653025101. info
 • NOLAN, James. Interpretation : techniques and exercises. 2nd ed. Bristol: Multilingual matters, 2012. xiii, 326. ISBN 9781847698094. info
 • BYRNE, Jody. Scientific and technical translation explained : a nuts and bolts guide for beginners. Manchester, UK: St. Jerome Publishing, 2012. xv, 229. ISBN 9781905763368. info
 • POŠTA, Miroslav. Titulkujeme profesionálně. Druhé, opravené a doplněn. Praha: Apostrof, 2012. 157 stran. ISBN 9788087561164. info
 • CIUTI-Forum 2010global governance and intercultural dialogue : translation and interpreting in a new geopolitical setting. Edited by Martin Forstner - Hanna Lee-Jahnke. New York: Peter Lang, 2011. viii, 408. ISBN 9783035200805. info
 • DÍAZ-CINTAS, Jorge a Aline REMAEL. Audiovisual translation : subtitling. Manchester, UK: St. Jerome, 2007. xii, 272. ISBN 9781900650953. info
 • PÖCHHACKER, Franz. Introducing interpreting studies. 1st publ. London: Routledge, 2004. xii, 252. ISBN 0415268877. info
 • Interpreting in the 21st centurychallenges and opportunities : selected papers from the 1st Forlái Conference on Interpreting Studies, 9-11 November 2000. Edited by G. Garzone - Maurizio Viezzi. Philadelphia: J. Benjamins, 2002. x, 335 p. ISBN 1588112810. info
 • MIKO, František a Anton POPOVIČ. Tvorba a recepcia : estetická komunikácia a metakomunikácia. V Bratislave: Tatran, 1978. info
 • POPOVIČ, Anton. Preklad a výraz. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968. info
Výukové metody
1) Prezenční výuka (semináře, workshopy): a) Intenzivní týden, 12.-16.9.// b) V semestru každá seminární skupina 1x za 14 dní 2) E-learning.
Metody hodnocení
Pravidelná domácí příprava a včasné plnění všech průběžně zadaných úkolů.
Informace učitele
Část výuky proběhne blokově ve dnech 12.-16.9. v rámci intenzivního týdne, kam jsou soustředěny úvodní přednášky odborníků z praxe, workshopy a instruktáže, na něž budou navazovat další semináře v průběhu semestru. Vzhledem ke specifické povaze předmětu je pravidelná docházka nezbytným předpokladem pro úspěšné ukončení kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.