ROM1BKA04 Katalánština IV (pro nekatalánštináře)

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/2. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Elena Casas Cortada (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 G32
Předpoklady
ROM1BKA03 Katalánština III && ! ROM0B110 Katalánština IV
Do kurzu se smí zapsat jen ti studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz Katalánština III. És necessari que els estudiants hagin superat amb exit katalanstina III.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Navazující předmět Katalánštiny III. Záměrem tohoto kurzu je, aby studenti získali znalosti katalánštiny na střední úrovni. Tento předmět doplňuje kurz Konverzace katalánštiny IV.Continuacio del curs de llengua catalana III. L'objectiu de l'assignatura es que els estudiants aconsegueixin un nivell intermedi en llengua catalana. Aquesta assignatura es complementa amb el seminari de conversa IV, que es recomana seguir simultaniament. L'assignatura de llengua catalana IV treballa els quatre nivells comunicatius fent ús de material multimedia.
Výstupy z učení
Student získá úroveň B1 v katalánštině podle Evropského referenčního rámce.
Osnova
  • Po absolvování tohoto kurzu by měl být student schopen porozumět běžnému psanému textu a nekomplikovanému delšímu mluvenému slovu. Dále umět pohovořit a psát o celé řadě témat osobnější povahy. En finalitzar aquest curs l'estudiant hauria de ser capaç de comprendre articles i ressenyes sobre temes dactualitat quan lescriptor pren una posició determinada respecte dun problema o expressa un punt de vista concret. També es comprèn gairebé qualsevol relat curt i novel·la popular. Pel que fa a l'expressió escrita els estudiants podran escriure textos clars i detallats sobre un ampli ventall de temes relacionats amb interessos propis. Es poden escriure assaigs o narracions que transmeten informació i exposen arguments a favor o en contra dun punt de vista determinat. També es poden escriure cartes que remarquen la transcendència personal desdeveniments i experiències. L'habilitat oral dels estudiants es caracteritzarŕ per la comprensió de fragments llargs de parla i de conferències, i seguir línies argumentals complexes a condició que el tema sigui raonablement familiar. També es poden comprendre la major part de les notícies de televisió i els programes que tracten temes dactualitat.
Literatura
    neurčeno
  • Digui, digui... Curs de catala per a no-catalanoparlants. Collectiu, Enciclopedia catalana, 1999
  • Catala sense distancies. Gabinet de didactica, Gen.Cat, Barcelona: Portic, 1998
  • Exercicis de pronunciació del catala. Dolors Badia, Salvador Comellas, Barcelona: Eumo, 1983
  • Gramatica catalana. P. Fabra, 15a ed. Barcelona: Teide, 1991
Výukové metody
Přednáška : popis literárního pole, výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech od různých autorů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti při práci s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Zkouška: test + konverzace + poslech. Účast na semináři je povinná (Vyjímka je možná po domluvě s vyučujícím).
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/utrera/Catala/indexbr.htm
Vřele doporučena účast na Konverzačním semináři IV. Na tento předmět navazuje "Cvičeni z katalánského jazyka I a II".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ROM1BKA04